Fler ska upptäcka Vattenriket från vattnet

I går fick projektet ”På vatten i Vattenriket” en referensgrupp. Första träffen gav många idéer och synpunkter.

”På vatten i Vattenriket” tar ett helhetsgrepp kring friluftsliv, färd och naturupplevelser på Helge å framför allt på den tätortsnära naturen runt naturum.  

Projektet ska göra det lättare att komma ut i naturen på ett sätt som stör naturvärdena så lite som möjligt. En väg är att styra åns och sjöarnas båtfarare och kanotister till lämpliga stråk och platser.

I går träffades representanter från entreprenörer, föreningar, länsstyrelsen, kommunen, räddningstjänsten och naturskolan till ett första referensgruppsmöte.

Projektledare och ekolog Andreas Nilsson, Vattenriket, berättade om planerna på en ny brygga i Tivoliparken, för LONA-pengar, och om en ny karta för kanotister och båtfarare.

Under mötets gång samlade Andreas också in referensgruppens idéer till åtgärder som syftar till att gynna friluftsliv utan att störa.

– Det var ett jättebra möte med många synpunkter. En del i linje med det vi tänkt och en del helt nya och intressanta. Alla blir kanske inte verklighet, men är jätteviktiga som en grund att utgå ifrån.

Idéerna ska användas i en underlagsrapport som reder ut vilka åtgärder som kan genomföras och hur.

Nu arbetar han med en bruttolista på idéer och vill gärna ha fler. Mejla till andreas.nilsson3@kristianstad.se innan den 15 oktober.

Back To Top
Translate »