Gott om fisk i sjöarna

Araslövssjön och Hammarsjön är precis så rika på fiskarter som de bör vara. Halvvägs in i provfisket är Vattenrikets limnolog Jonas Dahl nöjd med sin fångst.


På senare tid har biologerna märkt att säven och vissa fågelarter är på tillbakagång i Hammarsjön. Det pågående provfisket ska ge en bättre bild av hur sjöarna mår.
-Ju fler fiskarter vi hittar desto stabilare är ekosystemet. Finns det däremot många fiskar av en art är ekosystemet mer sårbart, säger Sven-Erik Magnusson.

Jonas Dahl provfiskar tre av Vattenrikets sjöar tillsammans med nationelle fiskexperten Mikael Svensson. Provfisket med nät ska visa artsammansättning, biomassa och åldersfördelning bland sjöarnas fiskar.

Halvvägs in i provfisket ger Jonas Dahl en ljus bild av fisksamhällena i Araslövssjön och Hammarsjön.
-Totalt har vi hittat 13 arter. Det är väldigt mycket, säger han.

 

I nätet han precis dragit upp sitter både abborre och gädda, någon över kilot. Men mest sprattlar mindre exemplar av vitfisk som björkna och braxen i nätet, som spänner från 5,5 till 55 millimeters maskor.

 

När Jonas och Mikael kommer i land tar det stora jobbet vid. Varje natt fastnar upp emot 1000 fiskar i de åtta näten. Och varenda liten firre ska mätas och vägas. Sedan ska statistiken sättas samman i en rapport.

Back To Top
Translate »