Fjärranalys testas i Vattenriket

En ny metod att studera skador på lövträd utmed vattendrag provas i Vattenriket. Forskare vid Metria och ArtDatabanken gör försök där de använder flygfoton för att studera skador på bland annat alträd.

Kristian Nilsson, Länsstyrelsen, och Gunnar Isaksson, Skogsstyrelsen, kontrollerar hur alarna vid Ekenabben mår.

Under 2000-talet har stora skador på alar uppstått längs vattendrag i södra Sverige. Vid bland annat Göta älv beror skadorna på en algsvamp.
I Vattenriket beror aldöden troligen på de långvariga sommaröversvämningarna i Helge å 2007, vilket gjort att alarna stressats och dött.

Nu pågår en studie som syftar till att ta reda på hur alarna mår över större områden och samtidigt ta fram en ny metod som nyttjar flyg- och satellitbilder. Forskarna har studerat flygfoton från fyra platser i Sverige för att se var det finns skador på alar.

-Vi hoppas kunna använda flygbilder för att minska på fältstudierna. En annan fördel är att det går att göra fjärranalyser tillbaka i tid. Med flygbilderna kan man se hur det sett ut tidigare, med en fältstudie kan man bara se hur det ser ut just nu, säger Ulf Bjelke, projektledare för ArtDatabanken.

Alarna vid Ekenabben mår bättre
I förra veckan gjordes sedan en fältstudie på flera platser i Vattenriket, bland annat vid Ekenabben och Näsby fält. Den bekräftar det som flygfotona visar – att alskogen sakta är på väg att återhämta sig.

Det är rymdstyrelsen som bekostar försöken med fjärranalys som ny metod. Att alarna längs Helge å ingår som en del i studien är ett resultat av att den omfattande aldöden tidigt uppmärksammades och följdes upp i Vattenriket.

-Det här är ett bra exempel på när vi i  biosfärområdet upptäcker och slår larm till myndigheter om problem och sedan är med och utarbetar en metod som kan öka kunskapen och kartlägga och följa utvecklingen, säger Hans Cronert.
Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »