EuroMab med globala hållbarhetsmål i fokus

Mer än 400 delegater från EuroMab:s biosfärområden samlades i Dordogne, Frankrike. För att utbyta goda idéer kring hållbar utveckling. Vattenrikets koordinator Carina Wettemark och naturumföreståndare Karin Magntorn var på plats.

-Det är mötena med kollegor i andra länder som är den stora behållningen. På EuroMab blir det tydligt att vi är en del i ett världsomspännande nätverk av biosfärområden som alla arbetar med samma mål, säger Carina Wettemark.

Konferensen var intensiv med möten och föreläsningar från morgon till kväll. Carina Wettemark medverkade som talare på seminariet ”Networking river and watershed biosphere reserves”.

Alla områden arbetar på olika sätt och med olika förutsättningar. I Vattenriket är vi lyckligt lottade som har ett naturum som skyltfönster för verksamheten. Och det är inte vilket besökscentrum som helt utan…
-Världens bästa besökscenter, sa Leslie Moor, Dublin bay biosfärområde i ett av seminarierna, säger Carina.

Ett viktigt fokus som genomsyrade årets konferens var FN:s globala hållbarhetmål och vilken roll världens biosfärområden kan spela i arbetet för att nå dem.

-Malena Heinrup, Stockholm Rescilience Centre presenterade en svensk rapport, som Naturvårdsverket finansierat, där arbetet i de fem svenska biosfärområdena beskrevs.

Föredraget väckte stort intresse och Vattenriket var med som ett gott exempel med arbetet med tranor och besökare vid Pulken.
-En sak som jag tar med mig hem från årets EuroMab är hur viktigt det att vi beskriver vårt arbete utifrån de globala målen, säger Carina.

EuroMab hålls vartannat år och nästa gång 2019 blir det i Dublin bay, Irland.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »