Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den väldoftande sandnejlikan till vänster och stortapetserarbiet till höger är en del av mångfalden i Vattenriket.

FN har utsett 2010 till det internationella året för biologisk mångfald. På lördag firas den biologiska mångfaldens dag över hela världen.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är bland de artrikaste platserna i Sverige. En viktig funktion som Biosfärområdet har är att på olika sätt bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald.

Visste du att det i Vattenriket finns:

 

  • 20-tal globalt rödlistade arter,  t ex kornknarr och större kärrspindel.
  • 60-tal EU-listade arter bl a tjockskalig målarmussla och sandnejlika.
  • totalt minst 700 nationellt rödlistade växt- och djurarter vilket är högt jämfört med andra områden i Sverige.
  • Av Skånes rödlistade arter förekommer ca 30% i Biosfärområdet.
  • I våtmarksområdet finns 120-130 regelbundet häckande fågelarter och ca 260 observerade.
  • Totalt har minst 38 olika fiskarter fångats i områdets sjö- och åsystem, varav 32 arter är sötvattenslekande t ex mal och grönling.

 

Back To Top
Translate »