Åtgärder ska hålla Karpalundsdammarna öppna

Andreas Jezek i båt, Karpalundsdammarna.

Karpalundsdammarna är en av Vattenrikets populära besöksplatser. Från gömslet i kanten kommer dammens och vassens fåglar nära. Nu planeras insatser för att hålla dammarna öppna.

Karpalundsdammarna är sedan länge en attraktiv plats för våtmarksfåglar. Skäggmes, pungmes, gråhakedopping och smådopping är några fåglar du har chans att se från gömslet vid den västra dammen.

Under sockerbolagstiden nyttjades dammarna som sedimentationsdammar för spolvattnet efter bettvätten. Då tömdes dammarna regelbundet och jorden som sedimenterat togs bort. Efter sockerbruksepoken har dammarna fått ”sköta sig själva” och blivit attraktiva fågeldammar.

Hans Cronert i vassenAllt efter som tiden gått har dammarna börjat växa igen och nu finns det ett behov att ”skruva tillbaka tiden” och ta bort en del av den vass som etablerat sig. Biosfärkontoret planerar restaureringsåtgärder tillsammans med markägaren och arrendatorn.

I sommar har Vattenrikets limnolog Andreas Jezek och naturvårdssamordnare Hans Cronert undersökt vassutbredning och sedimentdjup från liten båt och med vadarstövlar.

Skäggmes

Nästa steg är att ta bort en del vass och begränsa antalet buskar och träd, så att fåglarna fortsätter att trivas i Karpalundsdammarna.

Foto av skäggmesen: Hans Cronert

Back To Top
Translate »