Aldöden beror på översvämningarna 2007

Under 2000-talet dog många alträd längs vattendrag i södra Sverige. Ny forskning bekräftar att aldöden i Vattenriket berodde på de långvariga sommaröversvämningarna 2007.
Kristian Nilsson, Länsstyrelsen, och Gunnar Isaksson, Skogsstyrelsen, kontrollerar hur alarna vid Ekenabben mår.

En ny metod för att studera skador på lövträd utmed vattendrag har provats i Vattenriket. Forskare vid Metria och ArtDatabanken har använt flygfoton för att studera skador på alträd.
Studien syftade till att ta reda på hur alarna mår över större områden och samtidigt ta fram en ny metod som nyttjar flyg- och satellitbilder.

Flygfotona visar ett det var ett snabbt skadeförlopp och att aldöden var kopplad till de sommaröversvämningar som drabbade södra Sverige under 2000-talet. Flygfotona kompletterades med fältstudier i Vattenriket, bland annat vid Ekenabben och Näsby fält. Dessa visar att alskogen på vissa håll är på väg att återhämta sig och på andra fortfarande är starkt stressad.

Studien visar också att de översvämningsdrabbade alarna i Vattenriket försvagats av inhemska svampar och inte drabbats av den invasiva och aggresiva algsvamp som angripit alar längs vattendrag i västra Skåne och Göteborgstrakten.

I klimatmodeller från SMHI befarar man ökad förekomst av sommaröversvämningar, vilket innebär risk för stora och långvariga skador som vi sett i Vattenriket. Det är därför viktigt att vid samhällets åtgärder för att motverka effekterna av framtida översvämningar även beakta trädskador.

Det är rymdstyrelsen som bekostar försöken med fjärranalys som ny metod. Att alarna längs Helge å ingår som en del i studien är ett resultat av att den omfattande aldöden tidigt uppmärksammades och följdes upp i Vattenriket.

-Det här är ett bra exempel på när vi i biosfärområdet upptäcker och slår larm till myndigheter om problem och sedan är med och utarbetar en metod som kan öka kunskapen och kartlägga och följa utvecklingen, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Bild: Hans Cronert

Back To Top
Translate »