Vattenrikets utvärdering får fina vitsord

Med beröm godkänt! Vattenrikets utvärdering lovordas av beredningen för Biosfärprogrammets internationella styrelse. Beredningen skriver att Vattenriket är ett föredöme för andra biosfärområden och rekommenderar att utvärderingen godkänns vid världskongressen i Lima i mars.

-Utvärderingen innebar ett hårt och omfattande arbete och det är väldigt roligt att nu läsa att vi är ett föredöme, säger en glad Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Utvärderingen beskriver Biosfärområdets verksamhet under de första 10 åren. Beredningen för den globala styrelsen rekommenderar att Vattenriket sprider sin kunskap och sina erfarenheter inom världsnätverket.

-Det är ett väldigt glädjande besked. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har arbetat stenhårt med att utveckla och skapa engagemang för hållbara lokala lösningar på globala utmaningar. De är välförtjänta sin biosfärutnämning som de förvaltar väl, säger Johanna MacTaggart, koordinator för Biosfärprogrammet Sverige.

Flera styrkor i utvärderingen
Beredningen lyfter fram arbetet med dialog och samverkan genom Samrådsgruppen och etableringen av naturum Vattenriket och dess många besökare.

-Vårt arbete med att bevara och utveckla biosfärområdets höga naturvärden lyfts också fram särskilt. Man berömmer oss för att många naturreservat har bildats och vårt framgångsrika arbete med sandmarkerna och anläggande av nya våtmarker, säger Carina Wettemark.

Den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, MAB-ICC (International Co-ordinating Council for the Man and Biosphere Programme), håller sitt årliga sammanträde i samband med den fjärde världskongressen för Biosfärområden i Lima, Peru, den 18-20 mars. Då sker det formella godkännandet av Vattenrikets tioårsutvärdering.

Back To Top
Translate »