Våtmark som turistupplevelse

Den 2 februari firas ”Internationella våtmarksdagen”. I år är temat våtmark som turistupplevelse. Det passar bra ihop med Vattenrikets och Kristianstad kommuns projekt att skapa en grön turistdestination. Den 16 februari blir det  workshop på naturum.

Projektet ska skapa nätverk mellan entreprenörer och vaska fram intresset för att utveckla nordöstra Skåne som en hållbar turistdestination.
-Vår stora tillgång är naturen. Sedan har vi många fantastiska entreprenörer i området som kan göra något av den, säger Eva Berglund, turismstrateg, Kristianstads kommun.

Kristianstads Vattenrike lockar många besökare till nordöstra Skåne. Mycket har redan gjorts för att tillgängliggöra, informera om och marknadsföra området. Det nya projektet ska stimulera lokala företag och föreningar till att utveckla naturnära turistprodukter.
-Det är fantastiskt roligt att se hur vi kan nyttja landskapet och naturens värden. Det är just så här Unesco vill att vi ska arbeta i ett biosfärområde, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Vattenriket.

Uppstart 16 februari
Turistföretagare och personer som planerar att starta upp turistisk verksamhet i nordöstra Skåne är välkomna till workshopen torsdagen den 16 februari. Sedan följer ett studiebesök till biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle där ett liknande ekoturistiska projekt genomförts.

I Vattenriket finns en av få ekoturistcertifierade entreprenörer i Skåne. Janne Olsson på Landskapet JO ska berätta hur han arbetar vid förstudiens första workshop.
-Framför allt kan jag ge tips om en strategi i arbetet och vara ett stöd för sådant man kanske inte tänker på i första hand som rör kontakter med myndigheter, markägare, föreningar och andra.

Ett hållbart nyttjande av naturvärden har funnits med i Landskapet JO:s verksamhet sedan starten.
-Grundtanken har varit att skapa en medvetenhet och ett intresse för natur- och kulturhistoria för folk, att få dem att förstå hur allt hänger ihop. Och belöningen? Ja, det är att man får rå sig själv, vara ute i naturen, möta människor och förmedla något som uppskattas så oändligt mycket, säger Janne Olsson.
Text: Åsa Pearce

Workshop: naturum Vattenriket 16/2 kl 14.00-18.00. Ove Ringsby, projektledare från Vänerskärsgården med Kinnekulle, berättar om landets första ekoturistdestination. Kerstin Hallenborg informerar om Leader och lokala företagare inom den gröna sfären berättar om sin verksamhet.
Studieresa: Den 1-2 mars blir det studieresa till Vänerskärgården. Vi lär mer om hur området arbetat med ekoturism i praktiken genom besök hos ekoturistiska företag.
Workshop: Vi avslutar med ännu en träff på naturum Vattenriket 29 mars kl 14.00-17.00. Vi utvärderar om och hur nordöstra Skåne kan utvecklas till en grön turistdestination.

Anmälan: Ulrika Fasth, ulrika.fasth@kristianstad.se, 0733-135888

Back To Top
Translate »