Sune Jonasson har gått bort

Sune Jonasson var en lågmäld ordförande som lät alla komma till tals vid samrådsgruppens möten. Foto: Sven-Erik Magnusson.

Härom veckan nåddes vi av det tråkiga beskedet att samrådsgruppens ordförande Sune Jonasson gått bort.

Sune Jonasson var involverad i biosfärarbetet under flera år. Genom sitt engagemang i miljö- och hälsoskyddsnämnden valdes han in i Vattenrikets samrådsgrupp redan för tolv år sedan. De senaste fem åren har han varit samrådsgruppens ordförande.

Vi minns honom som en lågmäld och ödmjuk person som inte ställde sig själv i fokus, utan lät sakfrågorna tala. Han var balanserad och saklig och månade om att alla skulle komma till tals på samrådsgruppsmötena.

Samrådsgruppen skapades för att samla intressenter i biosfärområdet med syfte att hitta gemensamma nämnare och identifiera målkonflikter och lösa dem på ett förtroligt sätt. I rollen som ordförande såg Sune till att processen fungerade, utan att lägga in några egna värderingar.

Han fungerade också som en viktig ambassadör för biosfärsverksamheten bland sina politiska meningsfränder inom det borgerliga blocket.

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Back To Top
Translate »