Skalbaggarnas bjässe lever vid Ekestad

Ekoxe. Foto Ingrid Andersson

I sommar har ekoxen, skalbaggarnas bjässe, visat sig vid Ekestad. Insektsexpert Gunnar Isacsson fick se den. På söndag tar han oss med på insektsjakt runt naturum.

Ekoxen är Europas största skalbagge och fridlyst i hela Sverige. Hannen kan bli hela åtta centimeter lång med sina enorma käkar. Honan stannar vid fyra centimeter.

-Det är en storlek som för respekt med sig. De kraftiga käkarna använder hannarna för att försvara sitt revir när de kämpar om honorna. De kniper tag om motståndaren med käkarna och försöker kasta ner den från grenen, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen.

Det tar fem år för larverna att bli fullbildade ekoxar. Larverna äter framför allt på multnande ekrötter. De fullbildade djuren föredrar saven. Hannarna blir upp till en månad gamla, honorna något äldre.
-Man måste ha riktig tur för att få se en ekoxe. Förra gången de dök upp i Ekestad var i juli 2005. Den sommaren sågs tre ekoxar, i år har vi sett två, säger Gunnar Isacsson.

Ekoxen är mycket sällsynt i Skåne och finns förutom kring Ekestad troligtvis bara vid Sövdeborg och östra delen av Ivösjön.
-Mycket av Skåne lämpar sig inte för ekoxen. Den behöver varm marktemperatur och stora arealer ekskog. På Balsberget finns berghällar som blir varma och där det växer ekskog.

När gamla ädellövträd försvinner och död, grov ved blir allt sällsyntare i skogen får ekoxen svårt att klara sig.
-Det största problemet är igenväxning som kommer av att vi effektiviserar bruket av landskapet. Stora områden betesmark med gles lövskog är det bästa landskapet för ekoxar, säger Gunnar Isacsson.

Han gläder sig åt sommarens fynd hemma i Ekestad och hoppas få se den igen – men det lär dröja.
-Det rör sig nog en enda population och då ser vi inte röken av dem under larvtiden. Först 2016-17 blir det aktuellt med nya fynd.

Just ekoxen trivs inte vid naturum, men insekter finns överallt. På söndag är det insekternas dag med aktiviteter på olika håll i landet. Följ med och kolla vad som kryper och flyger i naturums närhet. Insektsspecialist Gunnar Isacsson visar och berättar kl 14-16.

Lördagen därefter vänder vi siktet mot vattnet i Helge å. Vi håvar och undersöker de spännande vattenkrypen kring Helge å kl 11, 13 och 15. Kanske hittar vi en eller annan vattenskorpion.

Text: Åsa Pearce
Foto: Ingrid Andersson den 25 juli i Ekestad.

Back To Top
Translate »