Stadsplanerare från USA besökte Kristianstad

Kristianstads Vattenrike lyfts fram som ett gott exempel i en amerikansk handbok. Anledningen är biosfärområdets arbete med att lyfta fram våtmarkernas värde för biologisk mångfald, rekreation och som skydd mot översvämningar. I går kom en delegation från Louisiana till Vattenriket för att se arbetet med egna ögon.

Under besöket fick delegationen en inblick i hur Kristianstads kommunen arbetar med resiliens, biologisk mångfald, rekreation och stadsplanering kopplat till Helge å och våtmarkerna runt ån.

Besöket startade på naturum Vattenriket. Där fick Camille Manning-Broome och Elizabeth Thomas från Center for Planning Excellence i Louisiana, träffa Karin Magntorn, Carina Wettemark och Åsa Pearce för att få en bakgrund inblick i biosfärområdet.

Ett arbete som i mångt och mycket handlar om att ändra attityden till våtmarkerna – från 60-talets vattensjuka marker till insikten om de fantastiska naturvärden som betade strandängar ger.

-Det är roligt att vårt arbetssätt uppmärksammas. Vi arbetar med att ta tillvara våtmarkernas ekosystemtjänster som skydd mot översvämningar, för rekreation och biologisk mångfald. Sedan är det värdefullt att vi gör en gemensam presentation av kommunens arbete för hållbar utveckling, säger Carina Wettemark.

Efter en lunch med kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson följde en båttur på Helge å. Här berättade Margareta Lannér Hagentoft, avdelningschef på planaavdelningen, om den hållbara utvecklingen av området Vilans strandängar mitt i Vattenriket.
Anders Pålsson, räddningstjänsten, berättade om översvämningsskydd och resilienta städer.
Hans Cronert, naturvårdssamordnare, Vattenriket, presenterade arbetet med att göra strandängarna attraktiva för både besökare och vadarfåglar och om djurhållarnas viktiga roll för att hålla landskapet öppet.

På eftermiddagen åkte amerikanerna vidare för ett studiebesök i Köpenhamn, innan de flög hem med många nya idéer till arbetet med våtmarkerna kring Mississippi river i Louisiana. Läs mer om Center of planning Excellence, Louisiana här.

Text: Åsa Pearce
Foto: Anders Pålsson och Åsa Pearce

Back To Top
Translate »