Närmare vattnet i Önnestad

Det skvalar från både vattenkannor och himmel när våtmark, tillgänglighet och informationsskyltar vid Bockebäcken i Önnestad invigs. Insatserna är ett sätt att ta vara på och visa upp den fina natur vi har runt omkring oss.

Ett hundratal barn från Önnegårdens förskola slår sig ner i slänten vid den nyanlagda våtmarken.
-Vi har fått vara med och önska både grillplatser och håvningsplatser. Nu kommer vi till ån mycket bättre, säger förskollärare Mia Lindström.

Peter Rosengren, ordförande i ledningsgruppen för Agenda 21, inviger den nya dammen. Symboliskt tömmer han tillsammans med en grupp förskolebarn sina vattenkannor i våtmarken.

Katrine Svensson, miljöinformatör, berättar om projektet för barnen och andra Önnestadsbor som samlats.
-Ni har kanske sett grävmaskinerna gräva en stor damm, en våtmark. Den ska både locka till sig växter och djur och rena vattnet.

Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket, visar och berättar om fiskar som lever i Bockebäcken.
-Öringen simmar upp i bäcken från havet för att leka och i bäcken finns både sandkrypare och spigg.

En del i projektet är att berätta om naturvärdena med så kallade naturkulskyltar. Peter Rosengren inviger ”Livat i bäcken” med ett klipp. Skylten handlar om djurlivet i bäcken. I går var dessutom Gustav Helldén, professor emeritus, på plats för att berätta om småkrypen som lever i bäcken.

Åtgärderna vid Bockebäcken är en del av det större Vinneå-projektet. Vinneåprojektet är ett LOVA-projekt som ska minska näringsläckaget och förbättra vattenstatusen i Vinneå. Bockebäcken rinner ut i Vinneå.

I Bockebäcksprojektet samarbetar miljö- och hälsoskyddskontoret,  C4 Teknik,  Agenda 21 Kristianstad och Vattenriket.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »