Projektbeskrivning

Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte idén att skapa en Vattenrikeled, som knyter ihop Skåneleden i norra och södra delarna av kommunen. Vattenrikets biosfärkontor sökte och fick statliga LONA-medel till en förstudie. Förstudien lyfter fram ledens potential för friluftslivet och besöksnäringen. Den visar också hur leden kan bidra till att uppfylla globala, nationella och lokala hållbarhetsmål.

Grundförslaget var att Vattenriketleden skulle bli en Skåneled, senare SL6 Vattenriket, och Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap, liksom företrädare för turismutvecklingen i kommunen, är delaktiga i arbetet.

Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga leden. Ett nytt LONA-projekt med statliga bidrag på 655 000 kr medfinansierade första sträckan och är en viktig pusselbit för att få till stånd den över 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.

Sedan starten har mycket hänt inom projektet. Första sträckan av SL6 – Vattenriket, Norra Lingenäset – Nyehusen, invigdes våren 2020. Våren 2021 lades ytterligare 2 mil till från Norra Lingenäset till Arkelstorp och våren 2022 blev sträckan Arkelstorp-Lerjevallen klar. Leden tar vandraren genom ett variationsrikt kulturlandskap från skogsbygd till slätt, kust och hav. Leden går förbi Vattenrikets besöksplatser med information, fågeltorn, spänger och fikaplatser. Den passerar också flera tätorter med möjlighet att sova i säng, proviantera och ta del av kultur och nöje.

Arknat 2021 var en arkitekturfestival där arkitektur möter natur. Under två veckor i augusti 2021 skissade, ritade och byggde studenter tre vindskydd längs Skåneleden. Ett av dessa vindskydd, POD, byggdes längs SL6 Vattenriket vid Österslövs badplats som även fungerar som lägerplats längs leden. Vill du läsa mer om projektet så gå in på Arknat.com.

I maj 2024 blev den sista sträckan Nyehusen till Brösarp och Degeberga klar och hela leden invigdes 18 maj på Friluftslul i Tivoliparken. I söder kopplas leden ihop med övrig Skåneled vilket är mycket positivt. Samtidigt har leden förlängts till Immeln i norr där ett nytt Skåneledsprojekt påbörjats i Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge kommuns regi. SL6 Vattenrikets kommer att fortsätta ända upp till Sibbhult. 

 

Snabba fakta

Projektnamn: Skåneleden SL6 i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen Kristianstads kommun, Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap.
Finansiärer: Kristianstads kommun 2,6 miljoner kronor och  LONA-medel 655 000 kr.
Genomförs 2018-2024
Kontakt: Håkan Östberg hakan.ostberg@kristianstad.se

SL6 i siffror

Total längd: 190 km från Breanäs i nordöstra Skåne till Brösarp på Österlen.
Etapper: 14
SL6 går genom eller nära 18 reservat i kommunen varav 14 inom Vattenriket. Längs vägen passeras tio av Vattenrikets besöksplatser; Norra Lingenäset, Lillö, naturum Vattenriket, Ekenabben, Hercules, Sånnarna, Aosehus, Gropahålet, Degeberga backar och Forsakar.

 

Dokument

Nyhetsinlägg

Back To Top
Translate »