skip to Main Content

Projektbeskrivning

Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte idén att skapa en Vattenrikeled, som knyter ihop Skåneleden i norra och södra delarna av kommunen. Vattenrikets biosfärkontor sökte och fick statliga LONA-medel till en förstudie. Förstudien lyfter fram ledens potential för friluftslivet och besöksnäringen. Den visar också hur leden kan bidra till att uppfylla globala, nationella och lokala hållbarhetsmål.

Grundförslaget är att Vattenriketleden ska bli en Skåneled och Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap, liksom företrädare för turismutvecklingen i kommunen, är delaktiga i arbetet.

Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga leden. Ett nytt LONA-projekt med statliga bidrag på 655 000 kr medfinansierar första sträckan och är en viktig pusselbit för att  få till stånd den 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.

Sedan starten har mycket hänt inom projektet. Första sträckan av SL6 – Vattenriket, Norra Lingenäset – Nyehusen, invigdes våren 2020. Våren 2021 lades ytterligare 2 mil till från Norra Lingenäset till Arkelstorp och våren 2022 blev sträckan Arkelstorp-Lerjevallen klar. Leden tar vandraren genom ett variationsrikt kulturlandskap från skogsbygd till slätt, kust och hav. Leden går förbi Vattenrikets besöksplatser med information, fågeltorn, spänger och fikaplatser. Den passerar också flera tätorter med möjlighet att sova i säng, proviantera och ta del av kultur och nöje.

Arknat 2021 är en arkitekturfestival där arkitektur möter natur. Under två veckor i augusti 2021 skissade, ritade och byggde studenter tre vindskydd längs Skåneleden. Ett av dessa vindskydd, POD, byggdes längs SL6 Vattenriket vid Österslövs badplats som även fungerar som lägerplats längs leden. Vill du läsa mer om projektet så gå in på Arknat.com.

Arbetet med leden fortsätter och härnäst ska sträckan Arkelstorp – Lerjevallen märkas ut. Parallellt projekteras även sträckan söder ut från Nyehusen till Drakamöllan. Hela projektet ska stå färdigt 2023.

 

Snabba fakta

Projektnamn: Skåneleden SL6 i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen Kristianstads kommun, Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap.
Finansiärer: Kristianstads kommun 2,6 miljoner kronor och  LONA-medel 655 000 kr.
Genomförs 2018-2023
Kontakt: Håkan Östberg hakan.ostberg@kristianstad.se

Dokument

Blogginlägg

Back To Top
Translate »