Skåneleden SL6 Vattenriket är framme i Lerjevallen

2016 försvann Skåneleden från Lerjevallen. Till midsommar kommer den populära vandringsleden tillbaka. Samtidigt får området en ny lägerplats. Leden och lägerplatsen är resultatet av ett samarbete mellan flera organisationer som arbetar med friluftslivet.

Lerjevallen ny led och lägerplats. Foto: Håkan Östberg

-En saknad del av Skåneleden är tillbaka. Lerjevallen är ett vackert område där många hittar ut i naturen, säger Magnus Malm, Verksamhetsansvarig Skåneleden, friluftsstrateg, Stiftelsen Skånska Landskap.

Lerjevallen är ett populärt friluftsområde och det fanns redan tidigare viss infrastruktur på plats. Med Skåneledens återkomst förstärks området med en helt ny lägerplats söder om sjön vid foten av den gamla slalombacken.
– Den nya lägerplatsen har två nya vindskydd, grillplats och vedbod och gör att fler kan komma ut och njuta av naturen i Lerjevallens härliga friluftsområde, säger Håkan Östberg, Biosfärkontoret, projektledare för Skåneleden Vattenriket SL6.

Här finns något för alla
Lägerplatsen är ett samarbete mellan framför allt kommunen och Stiftelsen Lerjevallen som äger marken.
-Stiftelsens mål med Lerjevallen är att området ska vara en tillgång för allmänheten och tillgängligt för så många som möjligt. Att Skåneleden nu är tillbaka är jättekul och tillsammans med en ny lägerplats lyfter vi Lerjevallen ännu ett snäpp, säger Peter Rosengren, Stiftelsen Lerjevallen/Kristianstads kommun.

Sara Näsvall, Ledutvecklare, Region Skåne ser den nya lägerplatsen som ett fantastiskt tillskott till Skåneleden.
– Idag finns det en stor efterfrågan på tillgängliga vandringleder och lägerplatser som denna, där människor kan mötas och uppleva naturen på ett tryggt sätt. Lerjevallen är en värdefull plats med rundleder, badmöjligheter, mtb-slingor och grillplatser. Något för alla helt enkelt!

I och med lägerplatsen är Skåneleden SL6 Vattenriket klar i kommunens norra delar.
-Resan har varit lång men nu sätter vi snart den sista markeringen i detta område. Den nya etappen mellan Arkelstorp – Lerjevallen ger ännu en upplevelse för vandraren då den letar sig fram genom skogslandskapet. Det är extra kul att hitta tillbaka med Skåneleden till Lerjevallen och samtidigt bidra till att förstärka friluftslivet med en ny lägerplats, Håkan Östberg.

Ett medborgarförslag blev startskottet
Det hela började med ett medborgarförslag om att skapa en Vattenrikeled som knyter ihop Skåneleden i de norra och södra delarna av kommunen. Biosfärkontoret sökte och fick statliga LONA-medel till en förstudie. Förstudien lyfte fram ledens potential för friluftslivet och besöksnäringen. Den visar också hur leden kan bidra till att uppfylla globala, nationella och lokala hållbarhetsmål. Kommunstyrelsen sa ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga leden och projektet startade 2017.

Sedan starten har mycket hänt inom projektet. Första sträckan från Norra Lingenäset till Nyehusen invigdes våren 2020. Våren 2021 byggdes leden ut med två mil från Norra Lingenäset till Arkelstorp. Till midsommar kommer ytterligare åtta kilometer mellan Arkelstorp och Lerjevallen att vara klara. Projektet SL6 Vattenriket fortsätter och ska stå klart 2023. Då kommer det att finnas vandringsled från Lerjevallen i norr till Drakamöllan i söder.

 

Back To Top
Translate »