Samarbete med dubbel nytta

Under hösten har naturumpedagog Sam Peterson samarbetat med Högskolan Kristianstads lärarutbildning. Ett samarbete som gett dubbel utdelning.


Ett tiotal lärarstudenter på kursen ”Naturorienterande ämnen och teknik i undervisningen i åk 3-5” har deltagit i samarbetsprojektet mellan Högskolan Kristianstad och naturum vattenriket.

Högskolestudenterna har fått prova på det praktiska momentet att undervisa elever i årskurs fem. På så sätt har högskolan dragit nytta av naturum Vattenriket som ett redskap för att undervisa blivande lärare.

Studenterna har uppskattat att få komma ut och se hur undervisning fungerar i verkligheten och vilken resurs Vattenriket är.
-Vi har fått kontakt med naturum och kan dra nytta av det i framtiden, står det i utvärderingarna.

Studenterna har också kunnat koppla ihop begreppet hållbar utveckling med utomhuspedagogik genom att undervisa på naturum.
-Det är roligt att naturum kan hjälpa till att konkretisera och uppfylla kursmålen, säger Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket.

Först har studenterna fått vara med när Sam hållit lektioner med en elevgrupp. Sedan har de fått planera och genomföra varsin lektion.
–Det har varit givande att få se Sam arbeta med eleverna och kunna bära med sig hans inlevelse, engagemang och känsla för vad eleverna kan, vill och intresserar sig för, skriver en av studenterna i en utvärdering.

Efteråt har de fått hjälp att reflektera över hur det gått. Metoden har inneburit ovärderlig träning för studenterna, men även Sam tycker att han lärt sig mycket.
–Genom att analysera och se vad som fungerar och varför så utvecklas jag också som pedagog, säger Sam Peterson.

Samarbetet fortsätter nu i vår och kommer att också omfatta högskolans förskolelärarutbildning.
Text: Åsa Pearce
Foto: Sam Peterson

Back To Top
Translate »