Rejält högvatten i Helge å

Peglarna visar på 1,6 meter över havet i Helge å i centrala Kristianstad. Strandängarna längs ån sväljer mycket vatten. De jämnar ut flödet och bjuder på spännande vyer. När vattnet svämmar över gödslas strandängarna och mindre näring läcker ut i havet.

Just nu gör Vattenriket minst sagt skäl för sitt namn. Helge å är betydligt bredare än för några månader sedan och strandängarna utmed ån står under vatten.

De översvämmade strandängarna fyller flera viktiga funktioner, så länge det inte hamnar på extremnivåer. Strandängarna fungerar som buffert för vattnet och jämnar ut flödet.

Samtidigt fungerar ängarna som gratis reningsverk. När det näringsrika vattnet sjunker undan stannar en del av näringsämnena kvar och gödslar ängarna på ett naturligt sätt. Vattnet som fortsätter ut i Östersjön blir renare. Bra för både natur och människor!

Meterologerna lovar kallare väder. Skulle temperaturen hamna under noll i flera dygn bjuder de översvämmade strandängarna dessutom på finfina skridskobanor.

Det är viktigt att följa vattennivåerna så att inga samhällsfunktioner riskerar att skadas. Prognoserna pekar på ett stabilt vattenstånd i Helge å ett par dagar framåt för att sedan minska igen. Dagens vattennivå är ingen fara för stadens vallar och pumpstationer. Först vid vattennivåer på upp mot två meter över havsytan blir situationen allvarligare för staden. Inget tyder på en sådan högvattennivå just nu.

Du kan följa vattennivån via Flood watch Kristianstad, kommunens övervaknings- och prognossystem, från Vattenrikets hemsida.

Text: Sussie Söderlundh och Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »