Pulken – tranornas eget bed & breakfast

Nu rastar tranorna i tusental vid Pulken i Vattenriket. I dag startar tranmatningen på fältet intill. Tranornas eget bed & breakfast har öppnat. Från fågeltornet kan tranornas dans beskådas på första parkett.
En trana har många fjädrar att putsa. Foto: Patrik Olofsson/N

Tranorna är ett efterlängtat vårtecken och de senaste åren har de mäktiga fåglarna rastat i allt större antal i Kristianstadsbygden. Mellan 3000 och 5000 tranor har räknats samtidigt.

För några år sedan var de rastande tranorna ett gissel för bönderna, eftersom de orsakade stora skador på nysådda korn- och vetefält. En trangrupp bildades för att hitta en lösning på problemet.

Matning har nu pågått i flera år och har fungerat allt bättre efterhand som tranorna lärt sig. När bönderna i trakten sätter igång vårbruket och sår de för tranorna så attraktiva kornet och vetet börjar lantbrukare Ulf Börjesson sprida ut korn på fältet intill Utemuseum Pulken. Där kan tranorna sedan äta ostört.

Verksamheten sker i samarbete mellan länsstyrelsen, kommunen, LRF, närboende bönder, ideella naturvårdsorganisationer med fodersponsring från Lagerhusföreningen och Lantmännen.

De senaste dagarna har redan så många som 1500-2000 tranor varit på plats och med helgens lite kyliga väderprognos bör tranorna stanna kvar och det finns goda chanser till härliga upplevelser för den som har vägarna.
– Genom att flera lantbrukare börjat så trycker vi på startknappen med tranmatning idag, berättar ekolog Hans Cronert, Vattenriket.

Nästa helg den 2-7 april finns Vattenrikets personal på plats i fågeltornet vid Pulken för att berätta om tranorna.

Back To Top
Translate »