Besöksplats Pulken rustas upp

Lagom till transäsongen 2013 får besöksplats Pulken ett nytt utseende. C4 Teknik naturvård är i full färd med att bygga om fågeltornet. Samtidigt tar en ny utställning form där tranorna får en framträdande roll.

När fågeltornet öppnar igen i vår kommer det att ha en öppnare planlösning på marknivå. Väggen mot våtmarken i söder tas bort så att fler kan stå under tak och studera tranor, änder, gäss och andra fåglar.

Under taket blir det ett rullstolsanpassat fikabord och bänkar och fågeltornet kommer att vila på nya stolpar.

Ny utställning om tranor
De senaste åren samlas allt fler rastande tranor vid Pulken. Det tar den nya utställningen fasta på. En ny väggyta mot väster kommer att ägnas åt dessa fascinerande fåglar. Just nu arbetar biosfärkontoret på en utställning som handlar om tranornas flyttning, dans, ringmärkning och matningen vid Pulken.

Den kulturhistoriskt intresserade kommer få sitt lystmäte i utställningen om hur Graften grävs och använts som farled och om själva platsnamnet Pulken.

Just nu är fågeltornet stängt, men öppnar igen till våren.
Text: Åsa Pearce
Bild: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »