skip to Main Content
Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

Besöksplatser

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Syftet är att de ska ge besökarna ny kunskap om områdets  natur-…

Vandra Bland Ramslök Och Sippor På Nora Lingenäset. Foto: Karin Magntorn

Vattenrikeleden

En ny vandringsled växer fram i Vattenriket, SL6 Vattenriket. Leden ska gå från norr till söder genom fantastiskt rik och…

Paddling Med Storkanot Under Biosfärlägret.

Biosfärläger

På sommarlovet erbjuder naturum Vattenriket ett Biosfärläger för 20 skolbarn i åldrarna 10-14 år. Under en vecka får barnen lära…

Information Om Vattenriket Och Naturum Finns På Tio Språk Inne På Naturum. Foto: Åsa Pearce

Ny i Vattenriket

I naturums utställning finns en pekskärm som berättar om Vattenriket och naturum på tio språk. Skärmen är en konkret del i…

Tranvärd Vid Pulken I Vattenriket. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Tranvärdar

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor i Vattenriket. Vid utemuseum Pulken syns de bra från tornet när de dansar, vilar…

Biosfärambassadörer. Foto: Åsa Pearce

Biosfärambassadörer

Sedan 2013 utbildar Biosfärkontoret biosfärambassadörer som en del i arbetet med att involvera lokalbefolkningen. Deltagarna får lära sig om Biosfärområde…

Tranmatning Vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson/N

Tranornas b&b vid Pulken

Tranor äter gärna av nysått korn och vete. Skadorna på vårsådden kan bli omfattande. Sedan 1997 samarbetar Biosfärenheten med lantbrukare,…

Naturum Musik I Redet. Foto: Karin Magntorn

Naturum Vattenriket

Naturum Vattenriket är besökscenter och mötesplats för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Dessutom fungerar det som skyltfönster för biosfärområdets verksamhet. Sedan invigningen 2010…

Back To Top
Translate »