Nya gläntor skapas i Gropahålets tallskog

Genom att ta ned träd och gräva sandblottor skapas nya gläntor och varma söderslätter skapas i Gropahålets tallskog. Målet är att öppna upp den slutna tallskogen.

I dag är de mäktiga sanddynerna i Gropahålet trädklädda. Men så sent som för 50 år sedan var området en mosaik av tallskog och öppna sanddyner.

Nu skapar projekt SandLife nya gläntor och varma söderslänter i tallskogen, genom att ta ned träd och gräva sandblottor. Gläntornas värme och sol kommer att gynna sandlevande insekter och fåglar som trädlärka och fältpiplärka.

Arbetet med att skapa en mer varierad tallskog med gläntor sker i etapper. Först kommer tall att avverkas och transporteras ut. Många av de gamla, knotiga tallarna får stå kvar och röjs fram. Nästa steg är att dra upp stubbarna och gräva ned delar av markvegetationen, främst i sluttningar vända mot söder.

Natura 2000-området Gropahålet är ett av de områden som ingår i projekt SandLife. Syftet med projektet är att bevara, återskapa och utveckla de värdefulla sandmarkerna som finns i södra Sverige. Större delen av marken där åtgärder sker ingår i kommunens naturvårdsfond.

Sand Life är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Halland, Lunds universitet och Vattenriket. I Vattenriket invigdes en informationsplats vid Östra sand i Åhus i fjol.

Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »