Naturum, staden och våtmarkerna – filmning från helikopter

21 aug 2009
Nu har arbetet med
naturums utställningar startat mycket konkret.  En introduktionsfilm håller på att spelas in. Besökare som kommer till naturum från väster, via Härlövsängaleden förstår inte så lätt att Helge å och staden ligger alldeles bakom videbuskarna i öster och att de milsvida våtmarkerna som passerar genom staden vidgar sig till fågelrika strandängar precis norr om naturum.

Vi tror att en kort film från en helikopter kan bli ett upplevelserikt och snabbt sätt att förmedla  möjligheterna att efter ett besök i naturum,  kunna ta sig  ut i våtmarkerna till fots eller med båt och därefter också göra en kulturhistorisk stadsvandring i handelsstaden Kristianstad.

Filmningen från helikoptern har krävt ett långt förberedelsearbet och nu finslipas detaljerna inför flygningen. Naturums utställningsproducent Håkan Kvist, håller i kartan där flygrutten är inritad. Piloten Mats Sundström visar med handen hur han tänker manövrera både lågt och snabbt med stor precision.  Naturfotografen Patrik Olofsson, funderar över hur det kommer att kännas att filma från helikoptern med borttagen dörr och fastspänd i en sele.

c IMG_1732

Filmningen startar med en lågsniff över den nyanlagda våtmarkssjön, där bygget av naturum har avancerat en bit ut i vattnet. Från naturums bottenvåning kommer man bara att ana staden. Upplevelsen av våtmarksmiljön blir total. Helge å och staden ligger bara något hundratal meter till höger om bilden, men döljs effektivt av vass och videbuskage.

d IMG_1885

Med dörren borttagen i helikoptern finns svängrum med kameran för att  förmedla stadens närhet till våtmarkerna. Det behövdes ett antal rundor runt kyrkspiran på Heliga Trefaldighetskyrkan för att fånga de rätta fotovinklarna. I bakgrunden Hammarsjön.

e IMG_2112

Våtmarkerna längs Helge å med strandängarna på Isternäset och Lillö, gränsar till staden i norr. Hit ut kan man under större delen av året vandra på Linnérundan som passerar naturum och staden. Det finns också möjligheter att åka med guidade båtturer på ån.  Så här års är det grågässen som dominerar. Vintertid kan man ofta se både en och flera havsörnar som spanar efter gäss,  men då dominerar andra gåsarter än på sommaren. Filmen skall visa hur nära staden och naturum de fågelrika markerna finns tillgängliga.

f IMG_1950

Helikopterflygningen över staden, med naturum i centrum, var föremål för mångas intresse. Här samlar lokala media underlag för fredagens tidning.

Back To Top
Translate »