Visning av naturum på BoDagarna, lördagen den 5 september

Allmänheten hade unika möjligheter att komma ut på byggarbetsplatsen för naturum, under lördagens visningar. Flera personer, som på olika sätt är involverade i naturums tillblivelse visade och berättade. Hela komplexet av bryggor, plattformar mm som än så länge vuxit  fram, kommer endast att användas under byggtiden, för att sedan rivas bort.  Några betongpålar, längst ut i våtmarken och det västra brofundamentet är än så länge de första permanenta byggkonstruktionerna.

1 Introd BoDagar naturum sem 090905 IMG_2316

Den första visningsgruppen har kommit en bit ut på arbetsbryggorna, som sträcker sig ut i den nygrävda våtmarkssjön. Foto: S-E. Magnusson

2 JH MB BoDag naturum sem 090905 IMG_2293

Jörgen Holm, kommunens projektledare för bygget av naturum, visar hur den framtida gång-cykelvägen kommer att förbinda staden med naturum och de framtida rekreationsområdena på den gamla tippen vid Härlöv.  Foto: S-E. Magnusson

Den 70 ton tunga pålmaskinen kommer att banka ner ett stort antal betongpålar, som kommer att bära upp naturum och delar av brokonstruktionerna. Djupet ner till fast, kalkig morängrund, varierar mellan ca 10-30 meter. De översta 2- 5 meterna är det dy och torv, sedan finns  upp till 20 meter tjocka lerlager.   Foto. S-E. Magnusson

Magnus Barvehed, från företaget Hercules, berättar om det komplicerade pålningsarbetet. I bakgrunden syns en häger. Den nyanlagda våtmarkssjön har redan dragit till sig en mängd olika fågelarter. Under flera av visningarna under lördagen flög  t ex en blåskimrande kungsfiskare fram och tillbaka mellan bryggkonstruktionerna. Vid ett tillfälle såg vi också hur den dök i vattnet och fångade en liten fisk. Foto : S-E. Magnusson

Back To Top
Translate »