Bron från östra sidan vid badhuset mer än halvvägs över ån

2 oktober, 2009

Nu har brobygget från östra sidan vid badhuset kommit mer än halvvägs ut i ån. Granstolparna som är mer än 15 meter långa utgör pålfundament till arbetsbron som kommer att rivas när den permanenta bron är färdig. Den slutliga bron kommer att byggas nedströms, intill den tillfälliga bron. Vattenståndet i ån är fortfarande normalt för årstiden, ca 10-20 cm över havsytenivån här i staden. Längre fram i vinter höjs vattenytan. I normala fall ca 1-1,5 meter.

1 blogg PICT5109

En mer än 15 meter lång granpåle transporteras ut på arbetsbron. Vy mot söder. Badhuset till vänster.  Foto S-E. Magnusson

 

2 blogg PICT5113

Med hjälp av en kraftig gripklo trycks pålarna, till en början, ner i åbotten. Vy från badhussidan. Lillrännan i bakgrunden till höger. Foto S-E. Magnusson

3 blogg PICT5124

Arbetsbron skall tåla en pålkran som väger 70 ton. Alltså en maskin som är betydligt större och tyngre än maskinen på bilden. Vy uppströms ån. Foto S-E.Magnusson

4 blogg PICT5128

Pålarna trycks först ner ett antal meter för att sedan bankas ner till fast morånbotten. Pålarna på bilden är bara tryckta ner, ca 8 meter under vattenytan och ca 6 meter ner i dyn och leran. Efter detta arbetsmoment bankas pålen ner ytterligare ett antal meter till fast botten. Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »