Naturen har fått sista ordet

Det kom ett brev till naturum. Brevet visar hur attityden till våtmarkerna kring Kristianstad förändrats. Det som på 1960-talet sågs som vattensjukt har blivit vattenrikt och landskapet och naturen fått sista ordet.  


”Under några veckor i somras var jag i en liten by, Taylorsville, Kentucky, USA och hjälpte till att röja och tömma min svärmors hus. Samma hus som min fru Connie vuxit upp i.”

Så inleder Pär Gustafsson, professor emeritus i landskapsarkitektur vid SLU Alnarp sin historia. En berättelse om hur han i en vindskrubb hittade ett bortglömt brev från honom till Connie på 1960-talet.

I brevet låg en artikel ur Sydsvenskan. Artikeln handlade om soptippen i Kristianstad och rubriken ”Det finaste Kristianstad har blir – soptipp! Kortsynt politik förstör riksunikt vattenrike”. Pär minns diskussionerna om soptippen på Härlövs ängar och den gryende miljörörelsen som hånades av den tidens ledande politiker.

Ett par dagar innan Kentuckyresan besökte Pär naturum Vattenriket för första gången. Där uppskattade han ”de informativa utställningarna, de humoristiska inslagen och personalens vänliga värme och iver att dela med sig av sitt kunnande”.

”Jag upplever en enorm glädje över att det till slut är landskapet och miljön som fått sista ordet!” avslutar Pär Gustafsson sitt brev.

Back To Top
Translate »