Miljöministern ser Vattenriket som ett föredöme

Miljöminister Andreas Carlgren lät sig imponeras av Biosfärområdets arbete med hållbar utveckling. Onsdagens premiärbesök i Vattenriket gjorde intryck.

Under sitt första besök i Vattenriket fick miljöminister Andreas Carlgren uppleva den stadsnära naturen både från Helge å och vid Ekenabbens besöksplats. Han uppskattade det han såg.
– Här går vildmarken nästan in i stan. Det är en fantastisk tillgång. I stadsplaneringen är det viktigt att ha kontakt med naturen. Den ger både hälsa och välbefinnande.

Framför allt blev Andreas Carlgren imponerad av Biosfärområdets arbetsmetoder.
– Det har flera gånger berättats för mig om Vattenriket. Nu när jag äntligen får uppleva området i verkligheten ser jag att det kan vara en modell för framtidens naturvårdsarbete.

Under besöket fick miljöministern lära sig om Biosfärkontorets tre funktioner: att bevara, utveckla och stödja.
– Jag är jätteimponerad av hur Vattenriket lyckas få många olika intressen att samsas om en gemensam vision.
Han kommer att gå vidare och utreda möjligheten att använda Biosfärområdet som ett modellområde för hela det nationella arbetet med hållbar utveckling.
Andreas Carlgren uppskattar att arbetet inte enbart inriktas på att bevara utan även nyttja miljön, på ett hållbart sätt.
– På så sätt skapar vi grön utveckling i en tätortsnära miljö.

Under båtturen fick Andreas Carlgren se naturumbygget. På Ekenabben fick han sedan uppleva resultatet av arbetet med att tillgängligöra Vattenrikets natur. Här har smala spänger bytts ut mot breda rejäla spänger. En handikappanpassad fiskebrygga och toalett har kommit på plats för att också rullstolsburna ska kunna ta sig ut i den spännande sumpskogen.
– Det är fantasiskt roligt att se hur väl satsningen lyckats genom ett nära samarbetet med handikappföreningarna. Samarbete är nyckeln till framgång, säger Andreas Carlgren.

Back To Top
Translate »