Linnérundan leds om när ny skyddsvall byggs

08 May 2015
Borren letar sig ner i marken och sprutar in cement. Pelarna ska stabilisera underlaget. Om ett år kommer en ny skyddsvall att löpa från Lillövägen till Härlövstippen. Linnérundan får maka på sig under byggtiden, för att sedan flyttas upp på vallen.

Just nu kan det te sig lite stökigt och bullrigt med grävmaskiner och lastbilar.
-Men det kommer att bli bra när det är färdigt. Det är Karl-Erik Svensson, projektledare C4 Teknik övertygad om.
Vallen är en del av det tio kilometer långa system av vallar som ska skydda staden Kristianstad mot högsta tänkbara högvatten i Helge å för lång tid framöver.

-Den här delen går över våtmarken och ansluter till före detta tippen. Den svänger lite mjukt för att smälta in i miljön, visar Karl-Erik Svensson.

Just nu förstärks marken med 16 000 pelare av kalkcement som går ner till fast botten 5-15 meter under markytan. Över markytan byggs sedan skyddsvallen av moränlera. Fyra meter hög och lika bred ska den bli.

Under byggtiden får Linnérundan en ny dragning närmare huset och Härlövsborg. I april 2016 kommer Linnérundan sedan att gå uppe på den färdiga skyddsvallen. På södra sidan av vallen byggs samtidigt en skötselväg som även kommer att fungera som grusad väg för fotgängare.
Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »