skip to Main Content

Kristianstads Vattenrike får fint naturvårdspris

Glitter över VattenriketKristianstads Vattenrike är ett av Sveriges mest framgångsrika naturvårdsprojekt under senare decennier. Därför delar Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond ut årets Rosenbergpris till Vattenriket.

I ett pressmeddelande lovordar Rosenbergstiftelsen Vattenrikets initiativtagare och medarbetare för att de under alla år frikostigt delat med sig av erfarenheter och kunskaper som inspirerat många att följa exemplet.

– Väldigt hedrande att belönas med detta pris! Extra roligt är att de uppmärksammar bredden i vårt arbete och det just i år när vi firar 30 år, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Stiftelsen skriver vidare att Vattenrikets verksamhet visar hur det är möjligt att kombinera stora naturvärden i landskapet med folkhälsa, attraktionskraft och en positiv samhällsutveckling. Arbetet har dessutom skett i en utåtriktad och folkbildande tradition som påminner om föregångaren Erik Rosenberg.

Förutom äran får pristagaren ta emot 30 000 kronor. Priset delas ut i Örebro tisdag 18 juni.

Motivering: ”Ett visionärt och långsiktiga arbete med bevarande, utveckling och möjligheten att ta del av unika naturvärden i Kristianstads vattenrike.”

Fakta om Rosenbergpriset:

Delas ut för att hedra ornitologen och författaren Erik Rosenbergs minne (1902-1971).  Fonden instiftades 1972 med ändamålet att ”uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område”. I styrelsen ingår representanter för Örebro kommun, Region Örebro län, Svenska Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska förening) och Ornitologiska Klubben Örebro.

Back To Top
Translate »