Kristianstads Vattenrike får fint naturvårdspris

Glitter över VattenriketKristianstads Vattenrike är ett av Sveriges mest framgångsrika naturvårdsprojekt under senare decennier. Därför delar Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond ut årets Rosenbergpris till Vattenriket.

I ett pressmeddelande lovordar Rosenbergstiftelsen Vattenrikets initiativtagare och medarbetare för att de under alla år frikostigt delat med sig av erfarenheter och kunskaper som inspirerat många att följa exemplet.

– Väldigt hedrande att belönas med detta pris! Extra roligt är att de uppmärksammar bredden i vårt arbete och det just i år när vi firar 30 år, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Stiftelsen skriver vidare att Vattenrikets verksamhet visar hur det är möjligt att kombinera stora naturvärden i landskapet med folkhälsa, attraktionskraft och en positiv samhällsutveckling. Arbetet har dessutom skett i en utåtriktad och folkbildande tradition som påminner om föregångaren Erik Rosenberg.

Förutom äran får pristagaren ta emot 30 000 kronor. Priset delas ut i Örebro tisdag 18 juni.

Motivering: ”Ett visionärt och långsiktiga arbete med bevarande, utveckling och möjligheten att ta del av unika naturvärden i Kristianstads vattenrike.”

Fakta om Rosenbergpriset:

Delas ut för att hedra ornitologen och författaren Erik Rosenbergs minne (1902-1971).  Fonden instiftades 1972 med ändamålet att ”uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område”. I styrelsen ingår representanter för Örebro kommun, Region Örebro län, Svenska Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska förening) och Ornitologiska Klubben Örebro.

Back To Top
Translate »