Internationell TV-kanal filmar Vattenrikets arbete

I går var TV-kanalen Aljazeera Media i Rinkaby för att filma Vattenrikets arbete för en livskraftig Östersjön. Biosfärkoordinator Carina Wettemark och limnolog Andreas Jezek visade en av de våtmarker som Biosfärkontoret skapat för att minska näringsläckaget ut i havet.

internationellt filmteam

Videojournalisten Paul Rhys är klädd i våtdräkt och vinterjacka när han möter Carina Wettemark och Andreas Jezek på en parkering i Rinkaby.
-Jag har precis filmat undervattenscener i havet, förklarar han.

Scenerna ska ingå i ett reportage om Östersjöns problem och lösningar för den engelska kanalen Aljazeera Media. När Paul gjorde researchen hittade han en artikel i Svenska Dagbladet om WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft”. Biosfärområde Kristianstads Vattenriket är ett av tre områden längs Östersjön som samarbetar i projektet.

Våtmarker minskar övergödningen i havet
I går var Paul Rhys på plats för att intervjua Andreas och Carina om biosfärområdets arbete med olika projekt för en bättre vattenkvalitet i Östersjön. Intervjun filmades intill en av de många våtmarker som Biosfärkontoret fått medel för.

-Våtmarker är ett sätt att bromsa vattnets väg till havet. På så sätt kan vi få bort näringsämnen från vattnet innan det når havet. Mindre gödning ger mindre algblomning och minskad risk för döda bottnar i Östersjön, säger Andreas.

Kunskap och engagemang är viktiga pusselbitar
Att anlägga våtmarker är en viktig pusselbit. Projektet innehåller fler konkreta insatser som att skapa ålgräsängar och förbättra möjligheterna för gädda och abborre. Dessutom blir det insatser för att öka kunskapen och skapa engagemang kring havet.

För Carina Wettemark innebär intervjun en möjlighet att sprida biosfärområdets arbete till en stor och världsomspännande publik på omkring 80 miljoner tittare.

-Som biosfärområde är det vår uppgift att ta fram och sprida goda exempel på hållbar utveckling som är bra för både natur och människa, säger hon.

Reportaget om Östersjön och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är planerat att sändas som ett inslag i Aljazeerakanalens Newshour de närmaste dagarna.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »