Hallå Nils-Otto Nilsson…

Hallå Nils-Otto Nilsson … på lördag leder du naturums rundvandring bland trädbjässar och trädvrak vid krutbruket i Torsebro.

Vad ska ni titta på?
-Det blir gamla träd och grova träd och hålträd. Och så kikar vi på vad som växer på dem och lever i dem. Säkert får vi se några hotade arter också.

Vad är speciellt med träden i Torsebroparken?
-Där finns många grova träd och gamla träd. Parken har funnits länge, några av träden är en bit över 100 år gamla.

En del är hålträd, varför är de så viktiga?
– I de stora hålen finns en hel del däggdjur och i mulmen, den nedbrutna veden, lever många insekter. Flera arter är helt beroende av att hålträden får finnas kvar. I Torsebro är det gott om fladdermöss som har sina kolonier i hålträden.

Vad mer kommer du att ta upp?
-Lite om olika trädslag och vad som kan vara problematiskt för dem. Ekar är till exempel ljuskrävande och kan inte stå för trångt då förtvinar de och dör till slut.

Vill du veta mer? Följ med när biolog Nils-Otto Nilsson guidar bland Torsebros trädbjässar och trädvrak. Samling vid parkeringen 11.00 på lördag den 16 april.

Back To Top
Translate »