Gullstånds trivs i Årummet

Årumsreservatet är Nordens främsta miljö för den ovanliga växten gullstånds. Vid sommarens inventering räknades 2760 blomstänglar i den provyta som regelbundet följs upp.


Under tio år har gullstånds räknats på fyra platser  i Vattenriket. Efter hand har tydliga mönster framträtt. Långvariga högvatten, speciellt sommartid, är förödande. Det kan ta flera säsonger innan bestånden återhämtar sig fullt ut.

Uppföljningen visar också att gullstånds är mycket känslig mot kreatursbete. På senare år har ännu ett hot upptäckts. Den vackert svarta och röda karminspinnarens larver har gullstånds som värdväxt.

Karminspinnaren ökar i antal i Sverige och i somras noterades larver vid Udden, där det också växer små bestånd med gullstånds.
-Om fjärilen fortsätter att expandera i Vattenriket kan det få mycket negativa konsekvenser för gullstånds, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

På ängarna mellan naturum Vattenriket och Härlövsängaledsbron finns landets främsta miljö för denna tillbakaträngda art. I somras gjordes åtgärder som kan ge ännu fler gullstånds framöver.  I ett område norr om naturum röjdes stora mängder videbuskage bort.
-Det är värdefullt och intressant med den långsiktiga miljöövervakning som sker i Biosfärområdet, säger Hans Cronert.

Text: Åsa Pearce
Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »