skip to Main Content

Grattis till vinnarna i tipsrundan!

Tack till alla 210 som gick tipsrundan under Vattenrikets jubileum! Stort grattis till Inge Zweiniger, Lars Alfredsson och Gunnar Bengtsson som vann vuxenklassen, alla med 16 rätt av 19. Ni kommer att belönas med filmen ”Vingar över Vattenriket” av Patrik Olofsson. Grattis också till Veronica Tollgren, Erik Wettemark och Elvira Sigurdsson som vann barnklassen, alla med alla rätt! Ni kommer att få varsin bok om Linné som barn.

Rätt svar på frågorna för stora:
1. Lena Sommestad var ministern som invigde Biosfärområdet 2005.
2. Hackspetten heter Mindre hackspett
3. Arne Halling samlade 16 779 myggor under 2007.
4. Patrik Olofsson är naturfotografen som tog bilden på paddan och snoken.
5. Under 2002 steg vattnet i Helge å till 2,15 m över havsytan.
6. Hammarslundsvallens upphovsman hette Milner och har gett namn åt Milnergymnasiet.
7. För 7500 år sedan var det alskog där Hammarsjön är nu.
8. Fladdermusen heter Långörad fladdermus.
9. Författaren som först använde begreppet Vattenriket var Carl Fries.
10. Att en art liknar en annan kallas mimikry.
11. Fågelklubbens ordförande heter Nils Waldemarsson.
12. En vuxen havsörn mäter 200-250 cm mellan vingspetsarna.
13. Kungen besökte Håslövs ängar år 2004.
14. Svamp på trädstammar kallas tickor.
15. Namnet Kvinneholme kommer av ”kvigor” som togs till ön för att beta.
16. Den vackra kvinnan som uppträtt på Ekenabben var Zarah Leander.
17. Kvalitetsmärkningen av Landskapet JO och flodbåten är ”Naturens bästa”.
18. Fisken hette Faren.
19. Strandängarna röjs för att skapa häckningsmiljöer för vadarfåglar.

Rätt svar på frågorna för små:
1. Vattenriket firar 20 år.
2. Månhornsbaggen bor i kobajs.
3. Myggor suger blod för att de behöver det till äggläggningen.
4. Det var en snok som åt upp paddan.
5. Vattenfisen gillar att äta musslor.
6. Mannen som gav namn till många blommor för 300 år sedan hette Linné.
7. Gubben med stubben hade ett cyklop på huvudet.
8. Fladdermöss brukar liknas vid vampyrer.
9. Ekars nötter heter ekollon.
10. Naturskolan sprayar vatten på spindelnäten för att se dem bättre.
11. Dinosaurierna tros vara släkt med fåglar.
12. Djur som föder levande ungar kallas däggdjur.
13. Älgens barn heter kalvar.
14. Vårtkrös och dallergröppa är svampar, men inte pösmunk.
15. Man brukar säga att storken kommer med barn.
16. Trädet som frågan hängde på var en tall.
17. Sjön som vi var vid heter Hammarsjön.
18. Sveriges största sötvattensfisk heter mal.
19. Sveriges kronprinsessa heter Viktoria.

Utslagsfråga för både stora och små: Det fanns 162 skruvar i burken!

Back To Top
Translate »