Regeringen säger ja till nytt biosfärområde

Regeringen har nu sagt ja till att Vänerskärgården med Kinnekulle ska få status som biosfärområde enligt Unesco:s riktlinjer. Ansökan skickas nu vidare till Unesco som skall besluta om att ge området officiell status som biosfärområde. Samma dag, den 17 september, invigde man i Mariestad också Biosfärkontoret Vänerskärgården Kinnekulle.

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike gratulerar till regeringens beslut och välkomnar att det nu finns två biosfärkontor i Sverige.

Back To Top
Translate »