Brobygget startar nu även på den östra sidan av Helge å , vid badhuset

15 september, 2009

Under de senaste dagarna har arbetet börjat med att etablera en byggarbetsplats vid badhuset i Tivoliparkens norra del. Framkomligheten längs ån vid badhuset och vid norra delen av Tivoliparken är begränsad. Om man går Linnérundan längs åpromenaden,  får man göra en sväng öster om badhuset och in i   Tivoliparken.

 

1 PICT5037

Långa stockar från Bollebygden håller på att lastas av , söder om badhuset. Stockarna skall pålas ner i ån, för att tjänstgöra som en arbetsbro för den tunga pålkranen. Foto S-E. Magnusson

 

2 PICT5039

3 PICT5043

Kraftiga järnbalkar, som skall användas för arbetsbron, lastas av  mellan badhuset och ån.  Foto S-E.Magnusson

4 PICT5050

Strandpromenaden söder om arbetsplatsen är avspärrad. Gå in i Tivoliparken för att komma upp till badhuset. Foto S-E.Magnusson

5 PICT5051

Gångvägen ner till ån vid badhuset är avspärrad. Gå söderut in i Tivoliparken. Gå förbi kryddträdgården och vik sedan av ut mot ån vid scenen. Foto S-E. Magnusson

 

6 PICT5053

Om du kommer norrifrån, längs Linnérundan, får du vika till vänster förbi badhuset. Stigen mellan ån och badhuset är avspårrad, eftersom här kör tunga maskiner. Foto S-E. Magnusson

 

 

Back To Top
Translate »