Gjutning av bottenplattan påbörjad

Nu har gjutningen av bottenplattan till naturum påbörjats. ”Långhalsade” betongpumpar och tunga lastbilar med betong samsas på arbetsbryggorna. Vid gjutningen  kommer det att gå åt 151 kubikmeter betong, med en sammanlagd vikt av 362 ton.

Bygget av arbetsbryggor pågår parallellt med gjutningen av bottenplattan. Snart möts bryggorna från öster och väster.

1 Gjutning sem 091105 PICT5370

Stor bilar anländer med betongen, som tippas över till en betongpump. Härifrån pumpas sedan betongen genom en lång slang, på en rörlig arm, ut till gjutplatsen.    Foto S-E Magnusson

2 betongslang_styr sem 091105 PICT5341

Tll vänster står skötaren av betongpumpen och styr armen till rätt ställe, via en mobil manöverpanel. Finjusteringen av betongslangen sköts av mannen till höger. När allt stämmer släpps betongen på.    Foto S-E Magnusson

4 Vibbrerar betong sem 091105 PICT5319

Betongen vibbreras ner mellan armeringsjärnen.       Fot S-E Magnusson

5 Avvägning laser sem 091105 PICT5336

Höjden på betongens överyta kollas med laserinstrument.    Foto S-E Magnusson

6 Avjämning sem 091105 PICT5338

Betongen får en sista ytfinish.    Fot S-E Magnusson

7 Brogap sem 091105 PICT5352

Om några dagar är de två arbetsbroarna sammanbyggda. Bild från naturum mot Helge å och staden.   Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »