Torrskodd från naturum till stan

Nu är arbetsbroarna mellan Härlövs ängar och staden sammanbyggda. Nu kan man alltså gå torrskodd från naturum in till staden.

Arbetet med de permanenta broarna fortskrider också på flera fronter.

Andra etappen i gjutningen av bottenplattan har avslutats.

 

1 hela bron sem 09113 IMG_0876

Via den tillfälliga arbetsbron kan man nu ta sig från naturum, genom videt, över ån, in till staden.   Foto S-E Magnusson

2 Bro friktionspålar sem 091113 IMG_0887

Vid sidan om arbetsbron byggs den permanenta bron mellan naturum och bron över Helge å. Här är så djupt ner till fast morän att man måste använda så kallad kohesionspålning, vilket innebär att pålarna endas ”hänger fast” i den ovanliggande leran, genom kohesionskrafterna mellan pålarna och leran.      Foto S-E Magnusson

3 Ö brofundament sem 091113 IMG_0864

Brofundamentet gjuts på den östra sidan av ån, strax söder om Tivolibadet.         Foto S-E Magnusson

4 ytterrör måln uppe sem 091113 IMG_0868

För att kunna kompletteringsmåla stålpålarna, som är nedslagna i Helge å, måste man sänka ner ett stort rör utanför pålen.      Foto S-E Magnusson

5 Målningsrör i ån sem 091113 IMG_0888

När ytteröret är nedsänkt, tätt mot åbotten, pumpas vattnet bort och man kan klättra ner på den invändiga stegen och måla bropelaren. Så småningom skall det målade stålröret fyllas med betong.       Foto  S-E Magnusson

6 Armering betong i utstlok sem 091113 IMG_0878

Andra etappen av gjutningen är klar. Nu återstår att färdigställa armeringen och gjuta den tredje och sista sektionen av bottenplattan.      Foto S-E Magnusson

7 Betongplatta utst sem 091113 IMG_0881

Bottenplattan under utställningsrummet håller på att härda. Temperaturen är +39 grader i betongen trots att det ligger tunn is på Naturumssjön.      Foto S-E Magnusson

8 betongslipn sjö sem 091113  sem IMG_0884

Back To Top
Translate »