Pålarna till permanenta bron snart på plats

Arbetet med stålpålarna till den permanenta bron är ett precisionsarbete på många sätt . Djupet ner till fast underlag är så stort att en pållängd inte räcker. Man är därför tvungen att skarva stålpålarna. Det fasta underlaget, en kalkig morän, ligger på ca 15-20 meters djup, här vid åfåran.

1 Bro å  aktiviteter sem 091026  PICT5224

Den stora röda lyftkranen hjälper till när ytterligare en stålpåle skall skarvas till den första pålen som ännu inte nått fast botten. Den gula pålkranen lyfter bort sk grävmaskinsmattor till nästa plats där pålning skall ske.    Foto S-E Magnusson

 

2 Pålspetsar sem 091026 PICT5243

Den nedersta delen av stålpålen är speciellt formad för att kunna nå ner i den fasta botten.     Foto S-E Magnusson

 

3 Bro fr öst PICT5233

Stålpåle hålls på plats av lyftkranen vid skarvningsarbetet.     Foto S-E Magnusson

 

4 Pålsvets sem 091026 PICT5242

Att skarva stålpålarna är ett precisionsarbete, där man bl a måste ta hänsyn till hur stålpålarna utvidgar sig av värmen när man svetsar.     Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »