Forskare från Alaska lovordar Vattenrikets arbete med klimatfrågor

Jim Powell, forskare vid University of Alaska South East, ser Vattenrikets arbetssätt, adaptiv samförvaltning, som ett gott exempel som gör oss bättre rustade för framtida klimatförändringar.

I två veckor har Jim Powell besökt Vattenriket och Kristianstad. Som en del i ett forskningsprojekt har han intervjuat runt 20 tjänstemän, högskollärare och representanter för olika intressegrupper. Detta ska han sedan jämföra med svaren i staden Kenai i Alaska.

Intervjuerna går ut på att ta reda på hur väl olika samhällen anpassar sig till klimatförändringar.
-I Sverige verkar klimatarbetet vara förankrat lokalt. Här finns en klimatstrateg, riktlinjer och handlingsplaner vad gäller klimatarbetet. I USA sker klimatarbetet enbart på nationell nivå, säger Jim. Hypotesen är att system med stort lokalt engagemang  i klimatfrågorna har lättare att anpassa sig till förändringar.

Det är biosfärområdets arbetsmetoder som är anledningen till att han hittat hit ända från Alaska. Han har fått tipset om Vattenriket via forskarkollegor på välrenommerade Stockholm Rescilience Centre som Vattenriket samarbetat med i många år.

-Det är väldigt roligt att Jim väljer att resa till Kristianstads Vattenrike för att ta del av vårt arbetssätt och att han ser det som värdefull input till sin forskning, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag från Unesco att vara ett modellområde för världen för arbete med hållbar utveckling.

Hon tycker också att det är spännande att se hur Vattenrikets nationella forskarkontakter leder till den här typen av internationella utbyten.
-Det är värdefullt för biosfärarbetet och för Kristianstads kommun.

Text: Åsa Pearce
Foto: Håkan Östberg

Back To Top
Translate »