EuroMAB 2011 gav inspiration och kontakter

170 personer från 28 länder i Europa och Nordamerika samlades till EuroMAB-konferens i Lundsbrunn förra veckan. Syftet var att utbyta erfarenheter om arbetet med biosfärområden.


Många var nyfikna på hur Vattenriket arbetar.

I fem dagar har personal från Vattenriket varit på konferens i Lundsbrunn vid Vänern. Föreläsningar varvades med exkursioner och besök på olika platser i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
-EuroMAB är en mötesplats för att diskutera biosfärarbetet i både praktik och teori, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator och chef för Vattenriket.

Under inledningsdagen föreläste professor Carl Folke från Stockholm Resilience center om biosfärområdens betydelse i dag och i framtiden. Lisen Schultz, Stockholm Resilience center, har studerat biosfärområden världen över. Hon lyfte fram Vattenrikets arbetsmetoder att knyta ihop olika aktörer, både lokalt, regionalt och internationellt i arbetet med att både bevara och hållbart nyttja naturområden.

Under veckan inspirerades deltagarna av många intressanta idéer på biosfäriska projekt.
-Det är spännande att få ta del av det som görs i biosfärområden runt om, säger Sven-Erik Magnusson.


En kväll bar det av på utflykt till Kinnekulle med Maria Thorell som guide.  

Familjen biosfärområden växer. Inte minst i Sverige där Blekinge arkipelag och Älvlandskapet nedre dalälven just fått sina godkännanden.
-Att det numera finns flera biosfärområden i Sverige bör ge ny tyngd och göra begreppet mer lättförståeligt, säger Sven-Erik Magnusson.


Vänern med Kinnekulle i bakgrunden. Ett vackert exkursionsmål.

Vattenrikets personal knöt många nya kontakter och träffade samarbetspartners runt om i Europa och nordamerika.
-Ett exempel är biosfärområdet i Schaalsee där man kommit långt med restaurering av flodmiljöer, som vi kan ha utbyte med kopplat till projekten i Vinneå i Vattenriket, säger Sven-Erik Magnusson.
Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »