22 nya malar simmar i Vattenriket

Helge å har fått 22 nya malar. I dag sattes de halvmeterlånga tvååriga fiskarna ut i redet vid naturum under stort intresse från media och allmänhet.


Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, satte ut malarna med en lång håv.

En gång var malen en vanlig fisk i Helge å runt Kristianstad. På 60-talet försvann den på grund av utsläpp från industrin. Från 70-talet har vattenkvaliteten blivit allt bättre och 1999 sattes 11 malar ut i Helge å och året därpå ytterligare en. Sedan dess har malar fiskats upp av sportfiskare, vilket visar att malarna lekt.


Nya malar på väg mot Helgeåns vatten.

Nu simmar ytterligare 22 malar i Helgeåns vattensystem. De nya individerna ska öka malens chanser att överleva som art. I dag anges malen som starkt hotad på den nationella rödlistan.
– Malen är en symbol för rent vatten och friska vattendrag. Det är en hotad och spännande art, som vi gärna vill bevara här i Helge å, säger Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket.


Många ville se de mytomspunna malarna sättas ut i Helge å.

Malarna har fötts upp på Nordens Ark i Lysekil och är resultatet av att malar för första gången har lekt på ett naturligt sätt i fångenskap i Sverige.
Malen är en av världens största sötvattensfiskar. Den mytomspunna fisken kan bli mycket gammal. Den största mal som fångats i Sverige var 3,6 meter lång och vägde 180 kg. I Sverige finns malen bara kvar Båven (Nyköpingsån), Emån och Helge å.
Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »