Danskt intresse för Vattenrikets arbete

Efter en inbjudan från danska miljöministern Karen Elleman föreläste Sven-Erik Magnusson för danska toppledare vid en konferens om biodiversitet, komplexitet och ledarskap.


Karen Elleman visade stort intresse för Vattenrikets arbete. I katalogen hon tog emot av Sven-Erik Magnusson kan hon lära ännu mer. Foto: Åsa Pearce

I går föreläste Sven-Erik Magnusson, Vattenrikets chef och grundare, för 50 toppledare från privata och offentliga sektorn i Danmark. Representanter från Boing, Saxo Bank och Henning Larsen Architects fanns med bland deltagarna.
– Jag pratade om Vattenriket, näringslivet och biodiversitet, säger Sven-Erik Magnusson.

Det var den danska miljöministern Karen Elleman som bett Sven-Erik att hålla föredrag under konferensen som hade temat biodiversitet, komplexitet och ledarskap.
– Att vi bjudits in är ett kvitto på att vår verksamhet har uppmärksammats på regeringsnivå i Danmark, säger Sven-Erik Magnusson.


Vattenrikets samarbeten med företag för att gynna den biologiska mångfalden var fokus för Sven-Erik Magnussons föredrag.

Sven-Erik berättade för företagsledare och miljödepartementet om OLW:s satsningar på miljöåtgärder kopplat till chipsodlare vid Vramsån, om arbetet med Golfklubben i Åhus som helt nyligen fått sin miljöcertifiering godkänd och om arbetet med strandnära bebyggelse vid Helge å, som gått från utfyllnad av våtmark till restaurering av våtmarken.
– Genom att föreläsa för den här nyckelgruppen når vi en fantastisk spridningskanal i hela Danmark. Jag hoppas att de lockas att komma hit till Vattenriket och se hur vi arbetar!

Redan under konferensen fick han ett kvitto på deltagarnas intresse.
– En av företagarna med affärskontakter i Shanghai ville ta hit kineser och visa hur vi i Vattenriket tänker och arbetar med bebyggelse i vattennära lägen som stärker den biologiska mångfalden, säger Sven-Erik.

Back To Top
Translate »