Ålen och havet i fokus på konferens

I två dagar har ett hundratal forskare, tjänstemän, ålfiskare och kraftbolag från Sverige och omvärlden samlats på Åhus strand för att diskutera ål och hav på konferensen Ål 2013.

Liksom vid den förra ålkonferensen Ål 2010 är det Claes Bergkvist, från Ålakademien, som hållit ihop konferensen.
-Vi har haft nästan dubbelt så många deltagare i år som förra gången. Det pekar på ett fantastiskt intresse för ålfrågan, säger han.

Programmet har varit gediget. Inte mindre än 34 föredragshållare har gett sin syn på hur ålen och havet kan räddas.
-Liksom förra gången spänner programmet över föredrag i 360 graders perspektiv. I år har  fokus dessutom varit bredare med ålen som ambassadör för rent vatten, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenriket.

Utplanterade ålar hittar till havet
Under konferensen presenterades forskningsrön som slår hål på myten att utsättning av ålyngel inte fungerar.
-Håkan Westberg från SLU berättade om ett försök där man genom att märka utplanterade ålar kunnat följa deras vägen ut i havet. De har lika stor chans som icke utplanterade att hitta vägen till Sargasso, säger Sven-Erik.

Förutom kunskapsutbyten fungerar konferensen som arena för nya kontakter och samarbeten. Det vittnar Ingemar Alenäs om. Han är ekolog i Falkenbergs kommun och har inlett diskussioner med Sven-Erik Magnusson.
-Det gäller ett så kallat twinprojekt kring hur vi kan hjälpa ål och vandringsfisk förbi vandringshinder.

När årets ålkonferens går mot sitt slut står det klart att den att få en uppföljare.
-Region Skåne har redan utlovat pengar till ett nytt seminarium, säger Claes Bergkvist.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »