Alar ska ge skugga åt Bockebäcken

Trädplantering Bockebäcken

Önnestadsgymnasiet och Vattenrikets limnolog Andreas Jezek planterar 300 alar i Önnestad för att återskapa livsmiljöer för djur och växter i Bockebäcken.

De nya träden kommer att fylla flera funktioner. De ger skugga åt ån, håller nere temperaturen och minskar risken för att ån växer igen. Bladen från alarna faller ner i bäcken och blir mat till nedbrytare.

Trädplanteringen är en del i Önnestadsgymnasiets och Vattenrikets samarbete om vattenvård i Bockebäcken. Åtgärder som skapar bättre livsmiljöer för exempelvis öringen. Tidigare har eleverna förbättrat strömvattenmiljön i bäcken genom att anlägga lekbottnar och lägga ut stenar.

– För eleverna är detta en möjlighet att göra vatten- och fiskevårdsåtgärder  i skarpt läge. Samtidigt kan vi föra teoretiska resonemang om allt från hur träd ger skugga till djupare resonemang om vad de betyder för luftens koldioxid, säger Esbjörn Möllerström, lärare på Önnestadsgymnasiet.

Återställa livsmiljöerna i ån
Under lång tid har människan förändrat landskapet för att kunna bruka marken. Utdikningar och sänkningar av vattendrag har varit en del i förändringen. När den naturliga miljön förändrades påverkades även förutsättningarna för växter och djur.

Alarna längs Bockebäcken är en av flera åtgärder för att återställa de ursprungliga livsmiljöerna och få tillbaka de ekosystem som försvunnit. Vattenrikets limnolog Andreas Jezek uppskattar att samarbetet med Önnestadsgymnasiet ger snabba konkreta resultat i naturen.
– Det är fantastiskt att se hur mycket så lite arbetskraft kan göra på kort tid. Vi kommer att jobba vidare med olika projekt. Samarbetet är ett sätt att få ihop utbildning, medvetenhet och åtgärder, säger han.

Text: Åsa Pearce
Foto: Andreas Jezek

Back To Top
Translate »