Äldre njöt av seniordag på Ekenabben

24 maj, 2017

Över 100 personer njöt av Ekenabben i vårskrud vid Mötesplatsernas och naturums senioraktivitet. Solen sken och många ville följa med på naturvandring och prova på qigong och skogsbad.

Det var full rulle på Ekenabben. Många ville lyssna på dragspelsmusik, fika och grilla vid sjön. Andra följde med på naturvandring med Vattenrikets vänner.

Under de stora ekarna vid fågeltornet höll Josefin Svensson och Brita Nilsson från naturum i qigong och skogsbad. Mycket uppskattade programpunkter.
-Att göra qigong ute i naturen ger en sådan positiv energi, säger Ulrika Frögner, på Mötesplatserna. Den här dagen betyder mycket för många människor som annars kanske inte kommer ut i naturen.

Naturumföreståndare Karin Magntorn fick tillfälle att visa och berätta om Vattenriket.
-Vi möttes av stor kunskap och ett stort intresse. Flera personer hade varit på många platser i Vattenriket och var nyfikna på att uppleva mer, säger hon.

Vattenrikets handlingsprogram slår fast att vi under de kommande fem åren ska utveckla möjligheterna till ett hållbart friluftsliv, rikt på naturupplevelser med god tillgänglighet och som stimulerar till fysisk aktivitet och använda naturen till att uppnå god hälsa och välmående.

Vattenriket ska vara en källa till lugn och avkoppling för att nå en bättre folkhälsa och livskvalitet. Att må bra i Vattenriket är ett fokus och seniordagen en del i arbetet.

-Äldre är en prioriterad målgrupp och därför är det roligt när vi kan nå ut till så många en härligt vacker dag vid Ekenabben, säger Karin.

Share This Post

EuroMab med globala hållbarhetsmål i fokus

11 maj, 2017

Mer än 400 delegater från EuroMab:s biosfärområden samlades i Dordogne, Frankrike. För att utbyta goda idéer kring hållbar utveckling. Vattenrikets koordinator Carina Wettemark och naturumföreståndare Karin Magntorn var på plats.

-Det är mötena med kollegor i andra länder som är den stora behållningen. På EuroMab blir det tydligt att vi är en del i ett världsomspännande nätverk av biosfärområden som alla arbetar med samma mål, säger Carina Wettemark.

Konferensen var intensiv med möten och föreläsningar från morgon till kväll. Carina Wettemark medverkade som talare på seminariet ”Networking river and watershed biosphere reserves”.

Alla områden arbetar på olika sätt och med olika förutsättningar. I Vattenriket är vi lyckligt lottade som har ett naturum som skyltfönster för verksamheten. Och det är inte vilket besökscentrum som helt utan…
-Världens bästa besökscenter, sa Leslie Moor, Dublin bay biosfärområde i ett av seminarierna, säger Carina.

Ett viktigt fokus som genomsyrade årets konferens var FN:s globala hållbarhetmål och vilken roll världens biosfärområden kan spela i arbetet för att nå dem.

-Malena Heinrup, Stockholm Rescilience Centre presenterade en svensk rapport, som Naturvårdsverket finansierat, där arbetet i de fem svenska biosfärområdena beskrevs.

Föredraget väckte stort intresse och Vattenriket var med som ett gott exempel med arbetet med tranor och besökare vid Pulken.
-En sak som jag tar med mig hem från årets EuroMab är hur viktigt det att vi beskriver vårt arbete utifrån de globala målen, säger Carina.

EuroMab hålls vartannat år och nästa gång 2019 blir det i Dublin bay, Irland.

Text och foto: Åsa Pearce

Share This Post

Naturums kungsfiskare glittrar på nytt!

28 april, 2017
 
En höststorm fick den på fall. Kungsfiskaren som visat vägen till naturum gick i tusen bitar. Men nu är den vackra fågeln på benen igen - och glänser som en riktig juvel!  
 
Sedan naturum Vattenriket invigdes har en kungsfiskare i skimrande mosaik visat vägen från Härlövsängaleden till naturum Vattenriket.
En söndag i höstas föll kungsfiskaren ner. Mosaiken trillade av och den tappade sin stjärt.
 
Läget såg dystert ut… Tills den kunde räddas med hjälp av ett generöst bidrag från 5-årsjubilerande Vattenrikets vänner.
Nu har konstnären Jenny Ahlström lagat fågeln och den skimrar åter i blå, grön och röd mosaik. Innan den sätts tillbaka på sin stolpe får naturums besökare möjlighet att njuta av den på nära håll inne på naturum.
 
Vattenrikets vänner är en ideell och fristående förening som verkar för att stödja utveckling och förnyelse av projekt i Biosfärområde Kristianstads Vattenriket och naturum Vattenriket. Under sina 5 år har Vattenrikets vänner stöttat verksamheten på många olika sätt:
Öppen borg. Varje söndag under sommaren håller vännerna Lillöborgen öppen för allmänheten.
Naturums bihotell byggdes med bidrag av vännerna.
Fler nyanlända i Kristianstad får lära om naturum och Vattenriket tack vare bidrag från vännerna.
Fler barn kommer ut och upplever Vattenriket tack vare att vännerna stöttar med bussresor.
Utemuseum Hercules. När utemuseet rustades upp bidrog vännerna till en trollslända i trä.
Opteryx. Vännerna gav stöd till Opteryxfilmen som tar oss till de sandiga markerna kring Åhus.Text och foto: Åsa Pearce
Share This Post

Invallningar läcker höga halter järn

25 april, 2017

Nytt projekt undersöker läckaget av järn och aluminium vid Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån. De första provtagningarna visar på extremt höga halter på vissa platser.

I fredags togs prover vid Fredriksdalsviken norr om Kristianstad. Marken intill provtagningen är kraftigt missfärgad i en rödbrun nyans och vattnet mjölkigt grönvitt. Vattenkonsultent Kajsa Åbjörnsson konstaterar snabbt att provet innehåller extremt höga halter av järn och aluminium.
– Långt över gränsen för vad som är giftigt. Det här är inga livsmiljöer för något. Det är dött helt enkelt, säger hon.

Järnet är giftigt för fisk och småkryp. Dessutom binder det fosfor, vilket gör att gräset på ängarna växer sämre. Järnslam kan också ha bidragit till att antalet häckande vadarfåglar minskat i Vattenriket.

Problemen uppmärksammades första gången när strandängarna vid Helgeå missfärgades efter sommaröversvämningen 2007.
-Delar av ängarna färgades rödbruna och ängsgräset kunde inte användas som hö, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket och den som först uppmärksammade problemet.

Missfärgningarna har återkommit under flera år på fler platser i Skåne. Sedan i oktober i höstas tas vattenprover varannan månad i Helgeån, Klingälvsän och Görslövsön. Resultaten visar att den omgivande invallade åkermarken läcker ut stora mängder järn och aluminium.

Parallellt med provtagningen görs en litteraturstudie om ekologiska effekter av järn och aluminium och om möjliga åtgärder. I oktober ska en rapport presenteras och tänkbara lösningar börja diskuteras. Dammar och våtmarker som fångar upp järnet är några förslag, att justera vattennivån så att järnet inte läcker ut ett annat.

Text och foto: Åsa Pearce

Om projektet:
Naturvårdsverket har bidragit med 400 000 kronor till Länsstyrelsen Skåne för att ta fram kunskap och förslag på åtgärder. Vattenprover tas på tre olika platser i Skåne (Helge å, Klingavälsån samt Görslövsån vid Skälderviken.)
Dessutom ingår en litteraturstudie och två studentprojekt.
Till projektet är knuten en referensgrupp med experter från olika myndigheter och universitet i Sverige och en expert från Danmark, där man arbetat med liknande problem tidigare.
Projektet sker i samverkan med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Share This Post

Vattenriket välkomnar på flera språk

5 april, 2017

En ny pekskärm i utställningen berättar om Vattenriket och naturum på tio språk. Här får både turister och nyinflyttade veta mer om fina platser och roliga saker att göra i biosfärområdet.  

Pekskärmen i receptionen välkomnar nya besökare med korta texter. Mer information kan de sedan få av naturvägledarna i receptionen. Detta är en konkret del i projektet ”Ny i Vattenriket”.

För en månad sedan började Hanan Alkhuder, jurist från Syrien, göra praktik på naturum Vattenriket. Genom sitt modersmål, arabiska, och ett brett kontaktnät blev hon en genväg till att nå fler besökare.

Hanan har översatt affischer om naturums program till arabiska och blivit en kontaktperson för de som blir nyfikna på att veta mer. Att nå ut med information gör att fler hittar till naturum och dess aktiviteter.

Ett exempel är familjeaktiviteten tranprat där Hanan bjöd nya deltagare genom föreningen Arabiska barn. Naturvägledare Sam Peterson berättade på lätt svenska om tranornas spännande liv och Hanan översatte till arabiska. Det blev en lyckad aktivitet med hela 60 deltagare.

Nästa flerspråkliga aktivitet är nu på lördag den 8 april. Då blir det tranbuss till Pulken i samarbete med Vattenrikets vänner. 

Hanan Alkhuder har haft praktik i en månad och ska vara kvar på naturum året ut. Planerna är många – under våren blir det guidning på naturum och vandring till Norra Lingenäset med arabiskt språkstöd och under sommaren olika lovaktiviteter.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn och Åsa Pearce

Share This Post