Vattenriket är modellen

Miljödepartementet, mark- och miljödomstolen och eu-projektet LIFE-scape på studiebesök. Uppstart för forskningsprojektet ”Sugen på mygg?” med Slättängsskolan elever. En helt vanlig vecka i Vattenriket.

I hörsalen berättar koordinator Sven-Erik Magnusson om Vattenrikets naturvärden och arbetsmetoder för en hängiven delegation från miljödepartementet. De får höra hur uttern och malen varit på väg att försvinna, men kommit tillbaka, liksom örnar och storkar.

Det blir en lång diskussion om Biosfärområdets utmaningar och framgångar. Om våtmarker som återställts och vars ekosystemtjänster skapar arbetstillfällen och intäkter samtidigt som det ger en ökad biologisk mångfald.
-Det är fantastiskt, vilken hållbar utveckling. Man skulle vilja att det var så här överallt. Hur ska vi få det att fungera så på andra ställen i Sverige? är en fråga från publiken.

Sven-Erik jämför Biosförområden som forna tiders mönstergårdar som andra kan lära av.
-Biosfärområden kan ses som exempel på hur det går att kombinera att både bevara och utveckla naturvärdena. Biosfärområdena borde användas mer som testområden där man satsar på forskning och produktutveckling av hållbara produkter och tjänster.


Under tvådagarsbesöket hinner miljödepartementets delegation se en rad olika projekt ute i landskapet. De får lära om samarbetet med golfbanan i Åhus, om anläggandet av våtmarker för att minska övergödningen i Östersjön. Det blir också en tur på Helge å med information om hur strandängarna används.

-Vi behöver möta verkligheten ibland. Få platser har kommit så långt i arbetet för hållbar utveckling som Vattenriket. Vi är här för att få konkreta svar hur man når framgång, säger Mikael Löfroth, handläggare på miljödepartementet. 

Samtidigt är mark- och miljödomstolen i Växjö på besök i Vattenriket. De får veta om Kristianstads framgångsrika resiliensarbete. Eu-projektet LIFE-scape träffar Vattenrikets limnolog Jonas Dahl för att lära om LOVA-projektet som går ut på att minska övergödningen i Östersjön genom att anlägga våtmarker.

Alla börjar de sin resa i Biosfärområdet på naturum Vattenriket. Vägg i vägg med hörsalen startar projektet Sugen på mygg? Forskning och lek ska ändra attityder och öka kunskapen om naturen. Biosfärarbete i praktiken från början till slut.
Text: Åsa Pearce
Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »