Våtmarkernas skogar i fokus

Den 2 februari firas Ramsardagen. I år har det gått 40 år sedan konventionen för värdefulla våtmarker undertecknades. Ett särskilt fokus riktas mot våtmarkernas skogar. 2011 har också utnämnts till ”Skogens år” av FN. Under februari har naturum skogen som tema.

Ekenabben är en av Vattenrikets sumpskogar. Foto Karin Magntorn.

Skogen ger oss virke och pappersmassa, men är också en plats för rekreation. Johan Norman, SLU, skrev sin avhandling om skogens samhällsekonomiska värde. På Ramsardagen får hans föredrag ”Värdefullt friluftsliv i skogen” inleda naturums skogtema.

Våtmarkerna längs Helge å finns med bland Sveriges 51 Ramsarområden. På Ekenabben växer alsumpskog som är ett exempel våtmarksskog. I Vattenriket finns flera olika slags skogar. Hör mer om dem på naturfotograf Patrik Olofssons lunchföredrag den 3 februari.

Är du redan insektsbiten eller tycker du att insekter suger? Gunnar Isacsson, insektsexpert, fördjupar sig i vedlevande insekter och biolog Nils Otto Nilsson är väl förtrogen med jätteträdens biologiska mångfald. Båda finns med som föreläsare under naturums skogstema.

Ett sätt att skilja på våra vanligaste trädslag är att studera knopparna. Naturpedagogerna och ”Eka Papiljott” visar vägen. Under Sportlovet blir det sedan ”lupptäcktsfärd” på Balsberget och experiment kring hur fåglarna klarar vintern. Dessutom får pysselsugna sportlovslediga chansen att tillverka fantasifulla insekter av oväntade material.

Back To Top
Translate »