Torrskodd över ån, på väg mot naturum

Nu kan byggarbetarna ta sig torrskodda över ån, men ännu fattas en bit innan man kan ta sig ända fram till naturum. Den stora pålkranen kommer snart att rulla ut på arbetsbron över ån och starta pålningsarbetet med den permanenta bron, som kommer att ligga nedströms arbetsbron. Maskinen som pålat för arbetsbron flyttar över på naturumssidan och fortstätter pålningen därifrån, för att bygga samman allt till en sammanhängande arbetsbro från Härlövs ängar till badhuset, via naturum.

1 IMG_0497

Arbetsbron når nu över ån, men en bit fattas fram till naturum.  Foto S-E. Magnusson

2 IMG_0493

På väg med maskinen för att hämta en träpåle.  Foto S-E. Magnusson

3 IMG_0508

Stort djup ner till fast botten. Först trycks en 12-meterspåle ner, sedan skarvas den med ytterligare en påle på 10 meter.   Foto S-E. Magnusson4 IMG_0511

Påle lyfts på plats.

5 IMG_0553

Marken är så mjuk så pålarna kan trycks ner genom dyn och vidare ner i leran.  Först när pålarna är djupt ner tar andra metoder vid.

6 IMG_0563

Sista biten kan pålarna inte tryckas ner, utan nu byter man ut gripklon till en ”jättehammare” som bankar ner pålen sista biten i den hårda kalkiga moränen, på ca 20 meters djup.

7 IMG_0546
På nedströmssidan av arbetsbron finns utskjutande järnbalkar som skall beläggas med plank och användas som arbetsytor när den permanenta bron skall byggas.

Back To Top
Translate »