Naturums form kan nu ses

Gjutformen till bottenplattan ute vid naturum avslöjar nu formen och storleken på naturum. Stolparna till den permanenta bron, från väster ut till naturum, är på plats.

10 IMG_0518

Plank till bottenplattans gjutform transporteras ut till naturum.  Foto S-E Magnusson

 

1b  PICT5191

Gjutformen avslöjar formen på naturum. Här syns ytterväggen där panoramafönstret i utställningslokalen skall monteras. Från utställningslokalen kommer man att ha en fantastisk vy över den nygrävda Naturumssjön.  Foto S-E Magnusson

2 PICT5187

Armeringsarbetet till bottenplattan i full gång. I Förgrunden syns brädformen till entrén och längre bort skymtar formplywood runt hisschaktet.   Foto  S-E Magnusson

 

3 Bropålar fr väst sem 091020 PICT5178

De slutliga bropålarna nu på plats, från väster ut mot naturum.   Foto S-E Magnusson

 

4 Motorsågning bropålar sem 091020 PICT5181

Finjustering av bropålarna, , så att överliggarna skall passa. På bilden syns också betongpålar och svarta uppstickande dragstag.   Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »