skip to Main Content

Naturums form kan nu ses

Gjutformen till bottenplattan ute vid naturum avslöjar nu formen och storleken på naturum. Stolparna till den permanenta bron, från väster ut till naturum, är på plats.

Gjutformen avslöjar formen på naturum. Här syns ytterväggen där panoramafönstret i utställningslokalen skall monteras. Från utställningslokalen kommer man att ha en fantastisk vy över den nygrävda Naturumssjön.

Armeringsarbetet till bottenplattan i full gång. I Förgrunden syns brädformen till entrén och längre bort skymtar formplywood runt hisschaktet.

De slutliga bropålarna nu på plats, från väster ut mot naturum.   Foto S-E Magnusson

Finjustering av bropålarna, , så att överliggarna skall passa. På bilden syns också betongpålar och svarta uppstickande dragstag.   Foto S-E Magnusson

Translate »
Back To Top