Ta inte med hunden in i kohagar

Vid flera tillfällen har vandrare med hund blivit stångade och nedtrampade när de gått för nära betande kor. Vi avråder därför starkt från att ta med hunden längs Linnérundan och på andra platser där vandrare och betesdjur samsas.

Nyligen blev ett par med hund attackerade av en ko när de gick nära en koflock längs Linnérundan på Isternäset. Det kunde slutat illa. Därför har C4 Teknik, som förvaltar naturreservatet, satt upp nya skyltar vid entréerna till kohagen. Skyltarna avråder från att ta med hund in i beteshagen.

I flera av naturreservaten i kommunen betar kor. Betesdjuren behövs för att hålla markerna öppna. Kor är normalt fredliga, men någon garanti kan inte lämnas. De kan uppfatta hunden som en varg och försvarar sig och sin kalv. Ta därför inte med hunden in i hagen!

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »