Södra Äspet mår bra när sanden rörs om

För ganska precis ett år sedan fattade kommunfullmäktige beslutet att göra Södra Äspet till naturreservat. I augusti invigdes Kristianstads kommunals sjätte naturreservat.

Ekolog Dan Gerell inviger naturreservat Södra Äspet

Naturreservatet är 63 hektar stort, vilket motsvarar 126 fotbollsplaner. Merparten består av tallskog på gamla sanddyner.
-Historiskt har vi trott att sådana här dynlandskap behöver skyddas från störning och omrörning, men idag vet vi bättre. Det är inte bara bra att man trampar, cyklar och rider i de här områdena. Det är en förutsättning för sandmarkernas naturvärden, sa Dan Gerell, ekolog på Biosfärkontoret, när Södra Äspet invigdes den 27 augusti.

Det är Dan som hållit ihop arbetet med att skapa naturreservatet, för att bevara och utveckla landskapets värden.
-Vattenriket har arbetat med naturvärdena i de sandiga markerna de senaste 20 åren, men mer inåt land. Detta kustnära dynlandskap är ett bra komplement.

Kuperat och mystiskt landskap
De tallskogsklädda sanddynerna ger ett kuperat och smått mystiskt sandlandskap, fullt av små spontanstigar att utforska. Naturreservatet slutar strax innan stranden.
-Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet och har varit populärt länge. Många åker hit för att bada. Badplatsen i sig är inte med i reservatet, men parkeringarna är det. Området nyttjas också för promenader, cykling, ridning och hundträning.

Idag står badturism och friluftsliv för majoriteten av aktiviteten längs kusten. Här var fullt med liv och rörelse även för några hundra år sedan, men av ett helt annat slag. Man fiskade och samlade tång till åkrarna, odlade, hade betesdjur och eldade för att förbättra betet eller skapa nya åkermarker. All denna rörelse och aktivitet höll landskapet öppet och såg till att det fanns gott om bar sand.
-För hundra år sedan hade detta öppna kustlandskap en mycket stor biologisk mångfald. I sandiga naturmiljöerna kring Åhus och längs kusten är naturvärdena helt beroende av att det finns god tillgång till blottad, varm sand. Här kan växternas fröer gro och insekter gräva gångar och lägga ägg. I de insektsrika miljöerna hittar många fåglar sin mat.

Höga naturvärden och stor potential för friluftslivet
Arbetet med Naturreservat Södra Äspet började 2015. Fyra år senare tog det fart med LONA-bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne. Bidraget var bland annat för att ta fram underlag inför reservatsbildningen av Södra Äspet. Området rymmer höga naturvärden och en stor potential för framtiden. Flera naturvårdsarter upptäcktes i den inventering som gjordes i samband med reservatsbildningen.

Tekniska förvaltningen förvaltar området genom naturvårdsförvaltare Pyret Ovesson. Framöver ska varma gläntor bland tallarna skapas för att gynna växter, insekter och fåglar. Området kommer att få mer död ved och mer bar sand, som är mycket viktiga för områdets naturvärden. Dessutom blir det satsningar för att gynna friluftslivet.

Efter invigningstal och fika följde en guidning med naturvårdsbiologen Örjan Fritz, som berättade om områdets naturvärden och historia.

Back To Top
Translate »